Cluster Initiatives as Means to Improve the Effectiveness of Revitalisation of the Old Town Urban Units

  • Andrzej Gumieniczek Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom
Keywords: clustering, innovations, revitalization program, Old Town in Lublin

Abstract

The paper aims to indicate the possibility of implementation of innovative cluster initiatives in the process of revitalisation of the old town urban units. The article attempts to gather the most important aspects of a model cluster project aimed at the revitalisation of historic urban area. Reality of revitalisation and its effectiveness, as well as the use of the social, economic and cultural potential of historic urban units were illustrated by the example of revitalisation of Old Tow in Lublin. It is proposed to change the approach towards the problems that the revitalisation of the old town units causes and emphasise the cluster initiatives which can accelerate the process of revitalisation and improve its effectiveness. In addition, the possibility of deviation from the plan which utilises the funds received from the municipality and the EU “aid” funds as entire funding sources was proposed.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Billert A. (2004). Centrum staromiejskie w Żarach; problemy, metody i strategie, Słubice.

Bucka M. (2007). Klastry innowacyjne jako zintegrowana forma przedsiębiorstw w regionie, [w:] Kauf S. (red.): Polityka regionalna w okresie transformacji – cele, doświadczenia, perspektywy. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Dyr T., Ziółkowska K. (2017). The intellectual capital as the regions' competitiveness factor, Central European Review of Economics & Finance, Vol. 17. No. 1, DOI: 10.24136/ceref.2017.002.

Kłosowski W. (2004). Metodologiczne problemy rewitalizacji obszarów miejskich w kontekście poddziałania 3.3.1. ZPORR, Bielsko-Biała.

Porter M. E. (2001). Porter o konkurencji. PWE, Warszawa.

Plawgo B. (red.), (2007). Raport rozwój struktur klastrowych w Polsce Wschodniej. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy (2004). Przewodnik dotyczący kryteriów planowania oraz zarządzania projektami dotyczącymi rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w ramach ZPORR – dokument roboczy, Warszawa.

Skalski K. (2004). Rewitalizacja obszarów starej zabudowy w miastach, Słubice.

Uchwała Nr 735/XXIX/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017–2023

Uchwała Nr 868/XXXIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 12 października 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 735/XXIX/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017–2023.

Published
2018-06-30
How to Cite
Gumieniczek, A. (2018). Cluster Initiatives as Means to Improve the Effectiveness of Revitalisation of the Old Town Urban Units. Central European Review of Economics & Finance, 25(3), 83-96. https://doi.org/10.24136/ceref.2018.017
Section
Articles