Foreign Currency Loans and Stability of the Banking System in Poland

  • Grażyna A. Olszewska Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom
Keywords: banking system, bank risk, foreign exchange risk

Abstract

The aim of the study was to answer the question whether and to what extent foreign currency loans may pose a threat to the stability of the banking system in Poland. The reason for exploring this problem is the situation in which Swiss franc mortgage loan parties found themselves. The problem concerned not only Poland, but also appeared in Hungary, Spain and Ukraine. The aforementioned countries have adopted various strategies in order to solve this issue. Currently, there is a discussion in Poland over the form of solution to the situation in which the Swiss franc debtors have found themselves. This article presents the following hypotheses: (1) The credit policy of banks, which includes mortgage lending in Swiss francs, was a typical action in terms of risk management which in this case was two-way in nature. In addition, banks did not have the opportunity to significantly impose its policies on customers, as evidenced by the degree of market development and market competition. (2) Conversion of mortgage loans according to the CHF historic exchange rate can affect the stability of the banking system. The article presents the main types and sources of bank risks with particular emphasis on credit risk and foreign exchange risk. In addition, the paper shows the importance of this kind of risk in the context of the systemic stability of the banking sector in a situation of exchange rate stability disturbances. Verification of the research hypothesis was based on literature studies and analysis of statistical data.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Capiga, M., Gradoń, W., Szustak, G. (2013). Systemy wczesnego ostrzegania w ocenie działalności instytucji finansowych. Warszawa, CeDeWu.

Commons, J. R. (1990). Institutional Economics. Its Place in Political Economy. (Vol. I). New Brunswick–London, Transaction Publishers.

Danielsson, J., Zigrand, J. P., Shin, H. S. (2009). Risk Appetite and Endogenous Risk. Mimeo, London School of Economics.

Fedorowicz, Z. (1996). Ryzyko bankowe. Warszawa, PWSBiA.

Forlicz, S. (2001), Niedoskonała wiedza podmiotów rynkowych. Warszawa. PWN.

Gątarek, D., Maksymiuk. R., Krysiak, M., Witkowski, Ł. (2001). Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym. Warszawa, WIG PRESS.

Jajuga, K. (1996). Inwestycyje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Janasz, K. (2013). Dylematy ryzyka w zarządzaniu projektami. In K. Janasz & J. Wiśniewska (eds.). Zarządzanie projektami w organizacji. Warszawa, Difin.

Jaworski, W. L. (1998). Współczesny bank. Warszawa, Poltext.

Kaszubski, R. W. (2006). Funkcjonalne źródła prawa bankowego. Warszawa, Wolters Kluwer SA.

Kaufman, G. G. (1996). Bank Failures, Systemic Risk, and Bank Regulation. Retrieved from http://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/cato-journal/1996/5/cj16n1-2.pdf (access 10.05.2018).

Knight, F. H. (1971). Risk, Uncertainty and Profit. Chicago, Chicago University Press.

Konat, W., Sowińska, I. (2001). System monitorowania w BFG sytuacji banków komercyjnych. Bezpieczny Bank, 1(16).

Krahnen, J. P., Schmidt, R. H. (1994). Development Finance as Institution Building. A New Approach to Poverty – Oriented Banking. Westview Press, Boulder – San Francisco – Oxford.

Książepolski, K. M. (2004). Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw, Metody i środki przeciwdziałania. Warszawa, Wydawnictwo Elipsa.

Lastra, R. M. (2006). Legal Foundations of International Monetary Stability. Oxford–New York.

Majewska, J. (2001). Z doświadczeń restrukturyzacji banków w latach 80. i 90. Retrieved from http://www.nbportal.pl/library/-pub_auto_B_0100/KAT_B4844.PDF (access 10.05.2018).

Merton, R. C. (1995). A Functional Perspective of Financial Intermediation. Financial Management, 24.

Milczewska, D. (1997). Instytucja nadzoru bankowego w Polsce. Warszawa, Instytut Finansów.

Olszewska, G. A. (2013). System bankowy a uwarunkowania wzrostu gospodarczego w krajach Europy Środkowej na przykładzie Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Radom, Instytut Naukowo- Wydawniczy „Spatium”.

Olszewska, G. A. (2012). Komu naprawdę potrzebny jest nowy nadzór finansowy?. In Nowe zjawiska na rynku finansowym. T. Gruszecki & J. Bednarz (eds.). Lublin, Wydawnictwo KUL.

Olszewska, G. A. (2015). Holding company as an organizational form of enterprise on the financial market. Central European Review of Economics & Finance, 10(4).

Pietrzak, B., Polański, Z. (1997). System finansowy w Polsce – lata dziewięćdziesiąte. Warszawa, PWN.

Polański, B., Pietrzak, Z., Woźniak, B. (2008). System finansowy w Polsce (Vol. I.). Warszawa, PWN.

Przybylska-Kapuścińska, W. (ed.). (2001). Zarządzanie ryzykiem i płynnością banku komercyjnego. Poznań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Rajczyk, M. (1997). Podstawy bankowości komercyjnej. Bielsko-Biała, Fundacja Banku Śląskiego.

Raport o stabilności systemu finansowego, NBP, luty 2016. Retrieved from http://www.nbp.pl/systemfinansowy/rsf022016.pdf (access 10.05.2018).

Skrzypek, S. (2007). Aspekty instytucjonalne stabilności finansowej a wyzwania europejskie. A speech delivered during a banking forum on 14 March 2007.

Solarz, J. K. (2008). Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego. Warszawa, PWN.

Solarz, J. K. (2010). Istota i sposób pomiaru ryzyka systemu finansowego. In B. Filipiak & M. Dylewski (eds.). Ryzyko w finansach i bankowości. Warszawa, Difin.

Stoner, J. A. F., Wankler, Ch. (1996). Kierowanie. Warszawa, PWE.

Szczepańska, O., Sotomska-Krzysztofik, P., Pawliszyn, M., Pawlikowski, A. (2004). Instytucjonalne uwarunkowania stabilności finansowej na przykładzie wybranych krajów. Materiały i Studia, 173.

The Act „Prawo bankowe” (Banking Law) of 29 Aug. 1997. Journal of Laws 2002, 665(72), 1070(126), 1178(141), 1208(144).

Williams, C. A., Smith, J. M., Young, P. (2002). Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia. Warszawa, PWN.

Żyrzyński, J. (2006). System finansowy a gospodarka realna: między służebnością a wyobcowaniem. Ekonomista, 4.

Published
2018-06-30
How to Cite
Olszewska, G. A. (2018). Foreign Currency Loans and Stability of the Banking System in Poland. Central European Review of Economics & Finance, 25(3), 67-82. https://doi.org/10.24136/ceref.2018.016
Section
Articles