The intellectual capital as the regions' competitiveness factor

Authors

  • Tadeusz Dyr Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom
  • Karolina Ziółkowska University of Social Sciences in Łódź

DOI:

https://doi.org/10.24136/ceref.2017.002

Keywords:

region, intellectual capital, econometric model

Abstract

Theories of the regional development show that the intellectual capital is an important factor of the regions competitiveness. The main aim of the article is an evaluation of variation of factors determining the intellectual capital level of Polish regions. The paper has been shown that there is a statistically significant relation between the level of economic development of Polish regions and factors determining the value of intellectual capital.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Chądzyński J., Nowakowska A. (2007). Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Wydawnictwo CedeWu, Warszawa.
COM(2008) 868: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions ? New Skills for New Jobs ? Anticipating and matching labour market and skills needs.
Dyr T., Ziółkowska K. (2016). The economic infrastructure as the factor of creating the microregions' economic potential, ?Central European Review of Economics & Finance?, Vol. 15, No. 5.
Dyr T., Ziółkowska, K. (2014). Economic infrastructure as factor of the region?s competitiveness, ?Central European Review of Economics & Finance?, Vol. 6, No. 3.
DzU 2009, nr 4, poz. 17: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Feltynowski M., Nowakowska A. (2009). Metoda oceny potencjału innowacyjnego regionów, [in:] Nowakowska A. (ed.), Zdolności innowacyjne polskich regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Figurska I, Wiśniewski E. (2009). Konkurencyjność regionów w gospodarce opartej na wiedzy, ?Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie?, No. 2(13), t. 1.
Hellwig Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr, ?Przegląd Statystyczny?, nr 4.
Makulska D. (2012). Kluczowe czynniki rozwoju w gospodarce opartej na wiedzy, ?Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH?, nr 88.
Maráková V., Dyr T., Wolak-Tuzimek A. (2016). Factors of tourism?s competitiveness in the European Union countries, ?E&M Economics and Management? No. 3.
Niedzielski P. (2013). Kreatywność i procesy innowacyjne na rysunku usług transportowych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
Niedzielski P., Rychlik K. (2006). Innowacje i kreatywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Pająk A., Orzeł A. (2016). The economic effects of the implementation of the Operational Programme Development of Eastern Polish 2007?2013, ?Central European Review of Economics & Finance?, Vol. 15, No. 5.
Schumpeter J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
Skonieczny J., Świda A. (2008). Innowacyjność jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionu, [in:] Noga M., Stawicka M. (eds.), Problemy gospodarki światowej, ?Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu?, z. 1191.
Skrzypek E. (2008). Miejsce i znaczenie wiedzy w zrównoważonym rozwoju, [in:] Żuchowski J. (ed.) Filozofia TQM w zrównoważonym rozwoju, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom.
Skrzypek E. (2009). Kapitał intelektualny w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Downloads

Published

2017-02-28

How to Cite

Dyr, T., & Ziółkowska, K. (2017). The intellectual capital as the regions’ competitiveness factor. Central European Review of Economics & Finance, 17(1), 33–51. https://doi.org/10.24136/ceref.2017.002

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)