Rising significance of globalization in international relations

Authors

  • Tadeusz Sporek University of Economics in Katowice

DOI:

https://doi.org/10.24136/ceref.2017.001

Keywords:

globalization, world economy, trade turnover, foreign direct investment, mergers and takeovers

Abstract

Globalization should be treated as a process of spreading, in the world scale, the connections which are typical for the local economic conditions. This phenomenon is associated with the creation of transnational culture and progressively deepening network of social interactions. The mass exchange of people, commodities, services and capitol on the global scale is carried out through modern means of communication and transport technologies. This process includes also long-distance migration of people. The globalization can mean both potential profits and new chances, but on the other hand, it can cause serious threats and huge challenges. A direction of its development and prevention from its negative results, depends on possibilities to influence this process by particular countries and grouping, including societies. It is obvious, that the present shape of the globalization bears injustice, increases inequalities and threats, so is must be corrected to a common favour.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Barber B.J., (2004). Dżihad kontra McŚwiat, MUZA S.A., Warszawa.
Budnikowski A., (2017). Ekonomia międzynarodowa, PWE, Warszawa.
Coatest J.F., (1996). Komunikacja w biznesie w trzecim tysiącleciu, ?Transformacje? 1996, No. 1?2.
Czinkota M.R., Ronkainem I.A., Tarrant J.J., (1995). The global marketing imperative, NTC Business Books, Lincolnwood.
Dunning J.H., (1992). The global economy, domestic governance strategies and transnational corporations: internations and policy implications. ?Transnational Corporations? No. 3.
Dynarski W.J., (2003). Globalizacja a spotkanie kultur, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
Economy, Wydawnictwo Instytutu Analiz i Prognoz gospodarczych, www.globaleconomy.pl
Falksota R., AHL AE., Jung A., (2008). Globalisierung. Die Wut der Armen, ?Der Spiegel? No. 16.
Gwiazda A., (2000). Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
Jasiński, J. (2007). Podstawy funkcjonowania gospodarki światowej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
Kołodko G.W., (2008). Wędrujący świat, wyd. Prószyński i S-ka S. A., Warszawa.
Kozak Y., Sporek T. (eds.), (2014). Essentials of International Economic, CUL, Kiev?Katowice.
Krugman P., (1991). Increasing Returns and Economic, ?Geography Journal of Political Economy?, Vol. 99.
Liberska A., (2016). Nowa globalna architektura finansowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Liberska B. (ed.), (2002). Globalizacja. Mechanizmy i wyznania, PWE, Warszawa.
Oziewicz E.,(2006). Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, PWE, Warszawa.
Penc J., (2003). Zarządzanie w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa.
Porter M.E., (1992). Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.
Rifkin J., (2001). Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postronkowej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
Rymarczyk J., (1996). Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
Scholte J.A., (2006). Globalizacja. Krytyczne wprowadzenie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, Sosnowiec.
Siwiński W., (2001). Globalizacja gospodarki, [in:] Dobroczyński M., Jasińska A. (eds.), Wiek wielkich przemian, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa?Toruń.
Soros G., (2005). On globalization, New York.
Sporek T., (2003). Globalizacja i regionalizacja szansą rozwoju cywilizacyjnego, [in:] Bilski J. Miler A. (eds.), Procesy integracyjne w gospodarce światowej, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
Sporek T., (2006). Globalizacja a regionalizacja ? wzajemne relacje, [in:] Kawecka-Wyrzykowska E. (ed.), Unia Europejska ? wyzwania bliskiej przyszłości, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
Sporek T., (2006). Procesy regionalnej integracji gospodarczej w Europie i na świecie, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
Sporek T., (2008). Społeczne problemy współczesnego świata ? dylematy ochrony środowiska, [in:] Drelich-Skulska B. (ed.), Procesy integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 13.
Sporek T., (2009). Człowiek w dobie kryzysu globalizacji, [in:] Schroeder J., Stępień B. (eds.), Handel i finanse międzynarodowe w warunkach globalizacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
Sporek T., (2010). Wpływ kryzysu finansowego na globalizacje gospodarki światowej. Diagnoza i konsekwencje dla Polski, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
Sporek T., (2015). Procesy globalizacji we współczesnej gospodarce światowej, ?Ekonomia XXI wieku?, nr 1.
Stiglitz J.E., (2004). Globalizacja, PWE, Warszawa.
Stiglitz J.E., (2007). Wizja sprawiedliwej globalizacji, PWN, Warszawa.
Symonides J., (2003). Wpływ globalizacji na miejsce i rolę państwa w stosunkach międzynarodowych, [in:] Haliżak E., Kuźniar R., Symonides J. (eds.), Globalizacja a stosunki międzynarodowe, BRANT, Bydgoszcz.
Swadźba S., Zagóra-Jonszta U., (2016). Transformation, integration, globalisation and changes in the world economy subsystems, Central European Review of Economics & Finance 2016, Vol 11, No. 1.
Szymański W., (2004). Interesy i sprzeczności globalizacji ? wprowadzenie do ekonomii ery globalizacji, Difin, Warszawa.
Wallerstein I., (2004). Koniec świata jaki znamy, Scholar, Warszawa.
Wallerstein J., (2003). The Decline of American Power, New York, London.
Werner A., (2007). Ochrona środowiska na globalnej licytacji, ?Rzeczpospolita?.
Word Development Report (2004). Raport Światowego Banku 2004, dostępny na stronie www.worldbank.org
Zorska A. (2008). Ku globalizacji, PWE, Warszawa.

Downloads

Published

2017-02-28

How to Cite

Sporek, T. (2017). Rising significance of globalization in international relations. Central European Review of Economics & Finance, 17(1), 5–32. https://doi.org/10.24136/ceref.2017.001

Issue

Section

Articles