Determinants of maintaining the development of an small online store in the conditions of economic slowdown in Poland

Authors

  • Mirosław Moroz Wrocław University of Economics and Business

DOI:

https://doi.org/10.24136/ceref.2022.009

Keywords:

economic downturn, e-commerce, development of enterprise, Poland

Abstract

Since its inception, the sector of companies selling on the Internet in Poland has been undergoing a process of continuous growth. Even the crisis of 2008 - 2009 did not negatively affect the development of e-commerce in Poland. However, due to the stage of development of the sector, as well as the current macroeconomic conditions, the question of maintaining the development trend under the conditions of economic slowdown arises. The aim of the article is to identify and assess factors that may support its further development (or at least the maintenance of its position) at the level of an online shop operating in Poland under the conditions of the economic downturn. The results of the analysis indicate that standard actions taken in favorable market conditions must be modified during a slowdown. Those activities that allow reducing costs and/or reaching a wider audience with an offer (e.g. performance marketing) need to be strengthened.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aydin, E., & Kavaklioglu, S. (2011). A study of superiority of e-trade compared to traditional methods of commerce in overcoming crises: Case study of kitapix. com. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 24, 123-137. https://doi:10.1016/j.sbspro.2011.09.140.

BIEC (2022), Wysokie prawdopodobieństwo recesji, BIEC Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, http://biec.org/wysokie-prawdopodobienstwo-recesji/, [date of entry: 27.09.2022]

Chodak, G. (2007). Problem długiego ogona ? propozycja modelu e-sklepu. Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały, 83(25), 71-84.

Czerwińska-Lubszczyk, A., & Michna, A. (2013). MSP w warunkach spowolnienia gospodarczego. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, (64), 21-31.

Doblinger, C., Wales, W., & Zimmermann, A. (2022). Stemming the downturn: How ambidexterity and public policy influence firm performance stability during economic crises. European Management Journal, 40(2), 163-174. https://doi.org/10.1016/j.emj.2021.06.002.

Duszczyk M. (2022a), Handel internetowy ostro hamuje, a InPost ogłasza rekord, Rzeczpospolita, https://www.rp.pl/handel/art36973891-handel-internetowy-ostro-hamuje-a-inpost-oglasza-rekord, [date of entry: 27.09.2022]

Duszczyk M. (2022b), Zakupy w internecie mogą przestać być atrakcyjne. Koniec darmowych dostaw?, Rzeczpospolita, https://www.rp.pl/handel/art37066631-zakupy-w-internecie-moga-przestac-byc-atrakcyjne-koniec-darmowych-dostaw, [date of entry: 27.09.2022]

Falk, M., & Hagsten, E. (2015). E-commerce trends and impacts across Europe. International Journal of Production Economics, 170, 357-369. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2015.10.003.

Gemius (2021). E-commerce w Polsce 2021, Gemius dla e-Commerce Polska, Gemius i eCommerce Polska, https://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/raport-e-commerce-w-polsce-2021.html, [date of entry: 27.09.2022]

Ghadami, F., Aghaie, A., & Mohammadkhan, M. (2010). The impact of financial crisis on B2C e-commerce. iBusiness, Vol.2 No.2, 193-200. http://doi.or/10.4236/ib.2010.22024.

Golatowski A. (2016), Rynek e-commerce w Polsce ? specyfika, trendy, praca, Rzeczpospolita, http://www.rp.pl/Biznes/160619670-RYNEK-E-COMMERCE-W-POLSCE--specyfika-trendy-praca.html#ap-1, [date of entry: 27.09.2022]

Ingaldi, M., Ulewicz, R. (2018). Evaluation of Quality of the e-Commerce Service. International Journal of Ambient Computing and Intelligence (IJACI), 9(2), 55-66. http://doi.org/ 10.4018/IJACI.2018040105.

Laudon, K., & Traver, C. G. (2007). E-commerce. Business. Technology. Society. New Jersey: Pearson Education.

Khamaludin, K., Syam, S., Rismaningsih, F., Lusiani, L., Arlianti, L., Herlani, A., ... & Widiyatun, F. (2022). The influence of social media marketing, product innovation and market orientation on Indonesian SMEs marketing performance. International Journal of Data and Network Science, 6(1), 9-16.

Mazurkiewicz, P., (2022a), Polacy ostro zwalniają z zakupami. Szykują się na trudne czasy, Rzeczpospolita, https://www.rp.pl/handel/art36861561-polacy-ostro-zwalniaja-z-zakupami-szykuja-sie-na-trudne-czasy, [date of entry: 27.09.2022]

Mazurkiewicz, P., (2022b), Nawet dyskontom spada ruch. Klienci porzucili lojalność przez wysokie ceny, Rzeczpospolita, https://www.rp.pl/handel/art36873861-nawet-dyskontom-spada-ruch-klienci-porzucili-lojalnosc-przez-wysokie-ceny, [date of entry: 27.09.2022]

Mazurkiewicz, P., (2022c), Już nadchodzi recesja? Sprzedaż w małych sklepach już spada, Rzeczpospolita, https://www.rp.pl/handel/art37013801-juz-nadchodzi-recesja-sprzedaz-w-malych-sklepach-juz-spada, [date of entry: 27.09.2022]

Moroz, M. (2017). Tempo wzrostu sektora handlu internetowego w Polsce w latach 2010?2016: analiza porównawcza. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 18(4.1), 195-212.

Nazarczuk J.M. (2013) Wpływ światowego kryzysu finansowego na gospodarkę Polski i jej regionów. In Kisiel, R. Wojarska, M.(Eds.), Wybrane aspekty rozwoju regionalnego, Fundacja "Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach", Olsztyn, https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/1954/WP%c5%81YW_%c5%9aWIATOWEGO_KRYZYSU_FINANSOWEGO_NA_GOSPODARK%c4%98_POLSKI_I_JEJ_REGION%c3%93W.pdf?sequence=1&isAllowed=y, [date of entry: 27.09.2022]

Naoui, F. (2014), "Customer service in supply chain management: a case study", Journal of Enterprise Information Management, Vol. 27 No. 6, 786-801, http://doi.org/10.1108/JEIM-04-2013-0015.

OECD (2022), Paying the Price of War, OECD, https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ae8c39ec-en/index.html?itemId=/content/publication/ae8c39ec-en, [date of entry: 27.09.2022]

PMR (2014), Wartość rynku e-handlu w Polsce przekroczy 27 miliardów zł w 2014 roku (2014),http://www.ekomercyjnie.pl/wartosc-rynku-e-handlu-w-polsce-przekroczy-27-miliardow-zl-w-2014-roku/, [date of entry: 27.09.2022]

Porter M.E. (1999), Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.

Pońsko, P. (2010). Konsumpcja, spowolnienie gospodarcze i awersja do strat. Bank i Kredyt, 4(2), 71-78.

Puls Biznesu (2022a), Polska, PKB w cenach stałych, https://platforma.pb.pl/b/podstawowe/5318#/v/Polska-PKB-w-cenach-stalych, [date of entry: 27.09.2022]

Puls Biznesu (2022b), Polska, CPI - dynamika miesięczna, https://platforma.pb.pl/b/podstawowe/5330#/v/Polska-CPI-dynamika-miesieczna, [date of entry: 27.09.2022]

Puls Biznesu (2022c), Polska, nastroje konsumentów, https://platforma.pb.pl/b/podstawowe/5324#/v/Polska-nastroje-konsumentow, [date of entry: 27.09.2022]

Puls Biznesu (2022d), Handel i naprawa pojazdów samochodowych - prognoza sprzedaż, https://platforma.pb.pl/b/premium/handel-pb03#/v/handel-i-naprawa-pojazdow-samochodowych---prognoza-sprzedaz-0, [date of entry: 27.09.2022]

PwC (2022), W ciągu 5 lat rynek e-commerce w Polsce osiągnie wartość 162 mld zł , PwC., https://www.pwc.pl/pl/media/2021-02-09-analiza-pwc-prognoza-rozwoju-rynku-ecommerce-w-polsce.html [date of entry: 27.09.2022]

REGON (2022), Kwartalna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON rok 2022, Archiwum, Główny Urząd Statystyczny, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/kwartalna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-rok-2022,7,10.html, [date of entry: 27.09.2022]

Rynkiewicz M. (2014), Polski e-commerce powoli przechodzi do mobile, In Dwornik B. (Ed.), Raport e-commerce 2014, http://interaktywnie.com/download/95-e-commerce-2014, [date of entry: 27.09.2022]

Saebi, T., Lien, L., & Foss, N. J. (2017). What drives business model adaptation? The impact of opportunities, threats and strategic orientation. Long range planning, 50(5), 567-581. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2016.06.006.

Statista (2022), Percentage change in annual internet retail sales value in the United Kingdom (UK) from 2008 to 202, Statista, https://www.statista.com/statistics/380382/internet-retail-sales-annual-trend-uk/, [date of entry: 27.09.2022]

Yin, R.K. (2018), Case Study Research and Applications: Design and Methods, 6th ed., Los Angeles, CA: Sage.

Wyszyński M. (2016), Barometr e-commerce, http://nowymarketing.pl/a/8106,barometr-e-commerce-2016, [date of entry: 27.09.2022]

Downloads

Published

2022-06-30

How to Cite

Moroz, M. (2022). Determinants of maintaining the development of an small online store in the conditions of economic slowdown in Poland. Central European Review of Economics & Finance, 37(2), 57–74. https://doi.org/10.24136/ceref.2022.009

Issue

Section

Articles