Competitiveness of the Polish Economy in Comparison with the Economies of the Visegrád Group in years 2015-2019

Authors

  • Aleksandra Saternus Cracow University of Economics

DOI:

https://doi.org/10.24136/ceref.2022.005

Keywords:

economic competitiveness, competitive position, economy of Poland, Visegrád Group

Abstract

The aim of the study is to present an assessment of the international competitive position and development of competitiveness of Polish economy compared to the Visegrád Group countries in years 2015-2019, and to identify the key indicators that formed those aforementioned. The data used for the analysis come from the reports published by International Institute for Management Development and World Economic Forum. On the basis of the assessment, it can be concluded that in the time considered Polish economy was the second most competitive among the Visegrád Group economies, behind the Czech economy, which was determined primarily by criteria assessing business dynamism, institutions, as well as public finance, and health and environment.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aiginger K., Bärenthaler-Sieber S., & Vogel, J., Competitiveness under New Perspectives, Working Paper no 44, 2013.

Borowiecki, R., & Siuta-Tokarska, B., (2015). Konkurencyjność przedsiębiorstw i konkurencyjność gospodarki Polski ? zarys problemu. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 41, 52-66.

Dunning, J.H., (1993). Internationalizing Porter's Diamond. MIR: Management International Review, 33, 7-15.

European Commission. (2010). European Competitiveness Report 2010. Brussels.

Garelli, S. (1996). What is World Competitiveness. In International Institute for Management Development. World Competitiveness Yearbook 1996, Lausanne, (pp. 6-7).

Gorynia, M. (2002). Pojęcie konkurencyjności ? istota i poziomy. In M. Gorynia. (Ed.), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej (pp. 48-60). Poznań: Akademia Ekonomiczna.

Hatzichronoglou, T. (1996). Globalisation and Competitiveness: Relevant Indicators, STI Working Papers, 5, OECD, Paris.

International Institute for Management Development. (2015). World Competitiveness Yearbook 2015. Lausanne.

International Institute for Management Development. (2016). World Competitiveness Yearbook 2016. Lausanne.

International Institute for Management Development. (2017). World Competitiveness Yearbook 2017. Lausanne.

International Institute for Management Development. (2018). World Competitiveness Yearbook 2018. Lausanne.

International Institute for Management Development. (2019). World Competitiveness Yearbook 2019. Lausanne.

Krugmam P. (1994). Competiveness: A Dangerous Obsession. Foreign Affairs, 73 (2), 28-44.

Mantura, W. (2000). Identyfikacja czynników sukcesu i konkurencyjności przedsiębiorstwa. In E. Skawińska (Ed.), Problemy wdrażania strategii rozwoju województwa wielkopolskiego, Poznań: PTE.

Misala, J. (2011). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Mróz, J. (2016). Determinanty i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarki. In P. Urbanek, E. Walińska (Ed.), Ekonomia i nauki o zarządzaniu w warunkach integracji europejskiej (pp.15-29). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Pilarska, Cz. (2017). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej na tle nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Radło, M. J. (2008). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar, Szkoła Główna Handlowa, Warsaw.

National Competitiveness Council. (2004), Annual Competitiveness Report 2004. Dublin.

Rubaj, P. (2019). Teoretyczny i praktyczny wymiar międzynarodowej konkurencyjności gospodarki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 6 (984), 7-24.

US Government Printing Office. (1985), Review of Findings of the President?s Commission on Industrial Competitiveness. Washington.

Weresa, M. (2008). Definicja, determinanty oraz sposoby pomiaru konkurencyjności krajów. In Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji ? wstępne wyniki badań (pp. 98-105). Warsaw: SGH.

Żmuda, M., & Molendowski E. (2016). W poszukiwaniu istoty konkurencyjności gospodarki narodowej: studium interdyscyplinarne. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 81 (3), 323-333.

World Economic Forum. (1996). The Global Competitiveness Report 1996. Geneva.

World Economic Forum. (2006). The Global Competitiveness Report 2006-2007. Geneva.

World Economic Forum. (2015). The Global Competitiveness Report 2015-2016. Geneva.

World Economic Forum. (2016). The Global Competitiveness Report 2016-2017. Geneva

World Economic Forum. (2017). The Global Competitiveness Report 2017-2018. Geneva.

World Economic Forum. (2018). The Global Competitiveness Report 2018. Geneva.

World Economic Forum. (2019). The Global Competitiveness Report 2019. Geneva.

Visegrád Group. (n.d). Retrieved November 29, 2021, from https://www.gov.pl/web/dyplomacja/grupa-wyszehradzka

Cabolis, C. (2019, May). In Anticipation of the 2019 IMD World Competitiveness Yearbook. Retrieved August 16, 2021, from https://www.imd.org/contentassets/0b8ed32e71b249ea9b79c19ad785541c/com_may_2019.pdf

Downloads

Published

2022-03-31

How to Cite

Saternus, A. (2022). Competitiveness of the Polish Economy in Comparison with the Economies of the Visegrád Group in years 2015-2019. Central European Review of Economics & Finance, 36(1), 67–83. https://doi.org/10.24136/ceref.2022.005

Issue

Section

Articles