Analysis of the optimal location of logistic center with the use of GIS tools

  • Anita Filipiak Olsztyn University of Technology
  • Joanna Chorążewicz Olsztyn University of Technology
  • Michał Ogrodniczak Olsztyn University of Technology
Keywords: analysis, logistic center, GIS tools

Abstract

The purpose of this article is to indicate the possibilities of GIS software in the subject of logistics and transport. Optimal locations for the construction of a logistics center in the neighborhood of the expressway S7 (section Ostróda - Elbląg) were determined. Using the GIS tools as well as geoinformation analyzes, a map was created depicting the results obtained. For the purpose of conducting the analysis, only selected criteria were taken into account, i.e. the distance from express, national, provincial and poviat roads, as well as distances from cities: Gdańsk, Olsztyn and Elbląg. The data was collected from available sources (Central Geodetic and Cartographic Documentation Center and OpenStreetMap).

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bielecka E., Systemy informacji geograficznej. Teoria i zastosowania, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2006.

Budner W. 2004. Lokalizacja przedsiębiorstw: aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe. Wyd. Akademii Ekonomicznej. Poznań.

Fechner I. 2009. Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych. W: Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S. (red.) Logistyka. Poznań. s. 287 – 292.

Gaździcki J. 2001. Leksykon geomatyczny. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. Warszawa.

Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R. 2007. GIS: obszary zastosowań. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa.

Hopfer A., Cymerman R., Nowak A. 1982. Ocena i waloryzacja gruntów wiejskich. Państwowe Wyd. Rolnicze i Leśne. Warszawa.

Kowalczyk A., Wojtkiewicz M., Żebrowski W. 2006. Rola centrów logistycznych w zagospodarowaniu przestrzennym woj. warmińsko-mazurskiego. W: MARKOWSKI T. (red.) Rola centrów logistycznych w rozwoju gospodarczym i przestrzennym kraju. Biuletyn KPZK PAN. Zeszyt, 225. Warszawa. s. 218 – 230.

Kwiecień J. 2004. Systemy informacji geograficznej: podstawy. Wyd. Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej. Bydgoszcz.

Lizińska W., Nazarczuk J. M. 2007. Bariery lokalizacji inwestycji na przykładzie woj. warmińsko-mazurskiego. W: PLAWGO B. (red.) Uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce Wschodniej. Białystok. s. 51 – 58.

Longley P. A., Goodchild F. M., Maguire D. J., Rhind W. D., GIS Teoria i praktyka, Warszawa 2008.

Mroczko F. 2016. Logistyka. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości. Wałbrzych.

Parysek J. 2006. Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej. Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Poznań.

Regulski J. 1985. Planowanie przestrzenne: praca zbiorowa. Państwowe Wyd. Ekonomiczne. Warszawa.

Senetra A., Cieślak I. 2004. Kartograficzne aspekty oceny i waloryzacji przestrzeni. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Olsztyn.

Szuniewicz K. 2012a. Metodologia oceny i waloryzacji przestrzeni. W: Cieślak I. (red.) Współczesna waloryzacja przestrzeni zurbanizowanej. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Olsztyn. s. 31 – 41.

Szymańska A. I., Płaziak M. 2014. Klasyczne czynniki w procesie lokalizacji przedsiębiorstwa na wybranych przykładach. W: Przedsiębiorczość-Edukacja, 10. Warszawa. s. 71 – 84.

Published
2018-06-30
Section
Articles