Selected issues of optimized design of a pallet unit

  • Ignacy Bomba Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom
Keywords: issue, pallet unit, optimization

Abstract

The article presents issues related to design optimization of a pallet transport unit. A goal function has been proposed, which takes into consideration binding provisions of law and customs applied in the distribution of cargo placed on pallets.

References

http://www.epal.org.pl/index.php?strona=rodzaje_palet_EUR

Jakubowski L.: Technologia prac ładunkowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.

PN-EN ISO 12048:2004. Metoda badania odporności opakowania na ściskanie.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych”, Dz.U.00.26.313 i Dz.U.02.127.1092

Stadnicki J.: Teoria i praktyka rozwiązywania zadań optymalizacji, Warszawa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 2006.

Ustawa „O opakowaniach i odpadach opakowaniowych”, Dz.U. 01.63.638.

Published
2018-06-30
Section
Articles