Internal transport in sugar-producing company

  • Adriana Bohdan Maritime University of Szczecin
Keywords: internal transport, company

Abstract

Paper characterizes the internal transport occurring in a sugar-producing company. The production process of sugar is presented with special regard to internal transport equipment. The data from this enterprise were obtained using the methods of observation and examination of documents and using the collected literature. In addition, an FMEA analysis of internal transport was carried out.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abt S., Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.

Fijałkowski J., Transport wewnętrzny w systemach logistycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.

Halusiak S., Uciński J., Transport wewnętrzny. Zagadnienia wybrane, Politechnika Łódzka, Łódź 2013.

Halusiak S., Wybrane zagadnienia transportu wewnętrznego, http://www.kmrnis.p.lodz.pl/.

Niziński S, Żurek J., Logistyka ogólna, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2012.

Piecuch-Urbańczyk B., System transportowy w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Internetowe Wydawnictwo Publikacje Edukacyjne, http://www.publikacje.edu.pl/.

Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.

Szymonik A. (red.), Logistyka produkcji, Difin, Warszawa 2012.

Published
2018-06-30
Section
Articles