Sea transport telecommunication issues

  • Łukasz Lemiszewski The Jacob of Paradies University
  • Evgeny Ochin Maritime University of Szczecin
Keywords: sea transport, telecommunication

Abstract

Morskie technologie informacyjne i komunikacyjne są zespołem wzajemnie powiązanych ze sobą dyscyplin nauk technologii, inżynierii oraz metod organizacji pracy kadry floty morskiej i rzecznej, zajmującej się zbieraniem, transformacją, przechowywaniem, transferem i wykorzystaniem informacji. Sieci komputerowe typu MANET powstają automatycznie oraz często bez systemu administracyjnego. Funkcje węzłów w tego typu sieciach mogą być realizowane zarówno przez routery, jak i hosty. Mogą one przesyłać pakiety danych do innych węzłów oraz wspomagać wykorzystanie aplikacji użytkownika. W artykule omówiono problemy, z jakimi sieci telekomunikacyjne muszą się zmierzyć w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa w transporcie morskim oraz za-proponowano, w jaki sposób za pomocą konwergencji nauk matematycznych, informatycznych oraz technologii morskich można je rozwiązywać.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Raniwala A., Krishnan R., and Tzi-Cker Chiueh, IEEE 802.11-Based Wireless Mesh Networks, Wireless Mesh Networking: Architectures, Protocols and Standards, Auerbach Publications, 2006.

Høye G., Observation Modelling and Detection Probability for Space-based AIS Reception, FFI/RAPPORT-2004/01113 (Restricted), 2004

Høye G., Observation Modelling and Detection Probability for Space-based AIS reception - Extended Observation Area, FFI/RAPPORT-2004/01113 (Restricted), 2004

Høye G., Ship Detection Probability Analysis for a Possible Long-range AIS System, FFI/RAPPORT-2004/04383, 2004

IMO, International convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) ", Chapter V "Safety of Navigation, Regulation 19, 1974/1980.

Pathmasuntharam J. S.,. Kong P.-Y, Jurianto J.,. Zhou Y. Ge, M, and Miura R., High Speed Maritime Ship-to-Ship/Shore Mesh Networks, ITST, June 2007.

Pathmasuntharam J. S., P.-Y. Kong, M.-T. Zhou, Y. Ge, H.Wang, C.-W. Ang, W. Su, and H. Harada, TRITON: High Speed Maritime Mesh Networks, IEEE PIMRC, Sept. 2008.

Mell, Peter and Grance, Timothy The NIST Definition of Cloud Computing. Recommendations of the National Institute of Standards and Technology. NIST (20 October 2011).

Kong P.-Y., Wang H., Ge Y.,. Ang C.-W, Wen S., Pathmasuntharam J. S., Zhou M.-T. and Dien H. V., A Performance Comparison of Routing Protocols for Maritime Wireless Mesh Networks, IEEE WCNC, March 2008.

Rittinghouse J.W., Ransom J.F. Cloud Computing - Implementation, Management, and Security. // Taylor and Francis Group, 2010, 174 pp.

Eriksen T., Høye G., Narheim B., Meland B. J., Maritime Traffic Monitoring using a Space-based AIS receiver, 55th International Astronautical Congress, Vancouver, Canada, 2004

Wahl T., Høye G., New Possible Roles of Small Satellites in Maritime Surveillance, Acta Astronautica, Vol. 56, No. 1-2,273-277, 2005

Ge Y.,. Kong P.-Y, Tham C.-K., and Shankar J., Connectivity and Route Analysis for a Maritime Communication Network, IEEE ICICS, Dec. 2007.

Zhang Y., Tan K. S., Kong P.-Y., Zheng J., and Fujise M., IEEE 802.16 WiMAX Mesh Networking, Wireless Mesh Networking: Architectures, Protocols and Standards, Auerbach Publications, 2006. Edited by Yan Zhang, Jijun Luo and Honglin Hu.

Published
2018-06-30
Section
Articles