Burnishing rolling process of the Duplex steel in the aspect of surface quality

  • Marcin Kułakowski Koszalin University of Technology
  • Agnieszka Kułakowska Koszalin University of Technology
Keywords: Duplex steel, op layer, burnishing treatment, pressure burnishing, surface burnishing, surface roughness, roughness measurement

Abstract

The work discusses the process of burnishing rolling of the surface of Duplex steel rollers. Burning surfaces were prepared in the rolling process. They were characterized by asperities of the surface with angle θ = 90 °. Then the sur-face was burnished to a depth equal to ½ of the asperities height. Surface measurements were made and roughness parameters were determined after pre-treatment (turning) and after burnishing. The results of measurements in the form of profilometers, material bearing and microstructure photos are presented.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bohdal L., Kukielka L., Kukielka K., Kulakowska A., Malag L., Patyk R., Three Dimensional Finite Element Simulation of Sheet Metal Blanking Process. Applied Mechanics and Materials 2014, vol. 474, pp. 430-435.

Chodor J., Kukielka L., Using Nonlinear Contact Mechanics in Process of Tool Edge Movement on Deformable Body to Analysis of Cutting and Sliding Burnishing Processes. Applied Mechanics and Materials, vol. 474, pp. 339-344.

Fic S., Doświadczalne i teoretyczne podstawy obróbki elektromechanicznej, Warszawa, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej 1983.

Górski E., Obróbka gładkościowa, Warszawa, WNT 1970.

Kaldunski P., Kukielka L., Numerical Analysis and Simulation of Drawpiece Forming Process by Finite Element Method. Applied Mechanics and Materials 2014, vol. 474, pp. 153-158.

Kozłowski M.M., Proces kształtowania powierzchni części maszyn nagniataniem naporowym tocznym, Bydgoszcz, ATR seria Rozprawy nr 20, 1985.

Kukielka K., Kukielka L., Bohdal L., Kulakowska A., Malag L., Patyk R., 3D Numerical Analysis the State of Elastic/Visco-Plastic Strain in the External Round Thread Rolled on Cold. Applied Mechanics and Materials 2014, vol. 474, pp. 436-441.

Kukielka L., Kulakowska A., Patyk R., Numerical modeling and simulation of the movable contact tool-worpiece and application in technological processes, Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics 2010. Vol. 8/3, pp. 36-41.

Kukiełka L., Theoretical and experimental foundations of surface roller burnishing with the electrocontact heating, Book of Mechanical Engineering. Technical University of Koszalin No 47, Koszalin 1994, pp. 348.

Kulakowska A., Experimental researches of burnishing rolling process of regular surface asperities prepared in turning process. Steel Research International 2012. Special Edition, 14th International Conference on Metal Forming, pp. 127-131.

Kulakowska A., Kukielka L., Kukielka K., Patyk R., Malag L., Bohdal L., Possibility of Steering of Product Surface Layers Properties in Burnishing Rolling Process. Applied Mechanics and Materials 2014, vol. 474, pp. 442-447.

Kulakowska A., Kukielka L., Numerical analysis and experimental researches of burnishing rolling process with taking into account deviations in the surface asperities outline after previous treatment. Steel Research International 2008, vol. 2

Kulakowska A., Patyk R., Bohdal Ł., Zastosowanie obróbki nagniataniem w tworzeniu ekologicznego produktu, Annual Set The Environment Protection Volume 2014, vol. 16

Kulakowska A., Problems of surface preparation under burnishing rolling in aspect of product quality. Steel Research International 2010, vol. 81/9.

Kułakowska A., Komputerowe modelowanie 3D procesu nagniatania naporowego tocznego części samochodowych. Logistyka 2011, nr 6.

Kułakowska A., Kukiełka L., Problematyka przygotowania powierzchni w procesie toczenia w aspekcie jakości technologicznej wyrobu nagniatanego. Pomiar, Automatyka, Kontrola, PAK 2008, vol. 54, nr 7.

Kułakowska A., Kukiełka L., Wpływ odchyłek zarysu regularnych nierówności powierzchni po obróbce toczeniem na wybrane właściwości warstwy wierzchniej wyrobu nagniatanego tocznie, Warszawa, I Kongres Mechaniki Polskiej 2007 r.

Kułakowska A., Kukiełka: Wpływ warunków obróbki toczeniem na parametr chropowatości Ra wyrobu nagniatanego, Logistyka 2009, nr 3.

Kułakowska A., Patyk R., Kukiełka L., Problematyka kształtowania technologicznej warstwy technologicznej części w procesie nagniatania powierzchniowego. Pomiary Automatyka Kontrola 2008, nr 4.

Kułakowska A., Patyk R., Polioptymalizacja operacji nagniatania naporowo tocznego. Pomiar Automatyka Kontrola 2012, nr 10.

Kułakowska A.: Modelowanie, analiza i prognozowanie

cech i wyników procesu nagniatania naporowego tocznego warstwy wierzchniej o zdeterminowanej strukturze geometrycznej powierzchni, Monografia nr 307, Politechnika Koszalińska, 2016

Nowacki J.: Stal dupleks i jej spawalność, Przegląd Spawalnictwa, 10/2008

Patyk R., Kulakowska A., Bohdal L., Ekologiczne, ekonomiczne i eksploatacyjne aspekty stosowania obróbki nagniataniem, Annual Set The Environment Protection Volume, vol. 16

Patyk R., Kulakowska A., Nagnajewicz S.: Badanie wpływu głębokości nagniatania na chropowatość powierzchni wałków stalowych, Autobusy 12/2017

Przybylski W., Technologia obróbki nagniataniem, Warszawa, WNT 1987.

Przybylski W., Technologia obróbki nagniataniem, WNT, Warsaw, 1987

Published
2018-06-30
Section
Articles