Analysis of the technical condition of railway traffic control devices using on Polish railways

  • Mieczysław Kornaszewski Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom
Keywords: rail transport, railway traffic control, railway traffic control system, technical condition analysis, railway transport safety

Abstract

The article presents the analysis of the current technical condition of railway traffic control devices. Their technical condition, method of exploitation and maintenance have a significant impact both on the safety, efficiency of railway transport and the process of train movements on railway lines in Poland.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dyduch J., Kornaszewski M., Pniewski R.: Rozwój infrastruktury badawczej UTH Radom o nowe urządzenia automatyki kolejowej. AUTOBUSY Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe (CD) Nr 6 (196), Radom 2016.

Dyduch J., Kornaszewski M.: Systemy sterowania ruchem kolejowym. Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Radom 2013.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei (CELEX: 32016L0798).

http://www.trakcja.one.pl/strona/sygnalysbl.html [dostęp 2018-02-14].

https://www.prawodrogowe.pl/informacje/ekspert-wyjasnia/ bezpieczenstwo-na-styku-droga-kolej [dostęp 2018-01-29].

Kornaszewski M., Dyduch J.: Nowe systemy w zarządzaniu ruchem kolejowym w Polsce. Przegląd Komunikacyjny Nr 10/2017, Wydawnictwo SITK RP Wrocław 2017, ISSN 0033-22-32

Kornaszewski M.: Postęp technologiczny samoczynnych sygnalizacji przejazdowych stosowanych w kolejnictwie polskim. Infrastruktura transportu 1/2013. Wydawnictwo ELAMED, Katowice 2013.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Nieruchomości i Geodezji Kolejowej: Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego – międzywojewódzkie i międzynarodowe przewozy pasażerskie w transporcie kolejowym, Warszawa 2012.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zarządca narodowej sieci linii kolejowych: Raport roczny za 2016 rok. Warszawa 2017.

Pniewski R.: Metoda oceny bezpieczeństwa cyfrowych systemów automatyki kolejowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Techniczno-Humanistycznego w Radomiu, Radom 2013.

Urząd Transportu Kolejowego – Departament Regulacji Rynku Kolejowego i Departament Bezpieczeństwa Kolejowego: Ocena Funkcjonowania Rynku Transportu Kolejowego i Stanu Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego w 2014 roku, Warszawa 2015.

Urząd Transportu Kolejowego: Raport w sprawie bezpieczeństwa na kolei w Polsce za 2012 rok, Warszawa 2013.

Urząd Transportu Kolejowego: Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2016 r., Warszawa 2017.

Urząd Transportu Kolejowego: Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w 2016 r. Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, Warszawa 2017.

Published
2018-06-30
Section
Articles