Analysis maintenance costs of the transport fleet on example of the public communication system

  • Piotr Gorzelańczyk PWSZ in Piła
  • Adam Koszorowski PWSZ in Piła
Keywords: communication company, public transport, transport fleet, maintenance costs, costs analysis, financial expenses

Abstract

The article concerns the costs related to maintaining the transport fleet in a public transport system. It presents the theoretical basis for urban transport, the costs that appear in the context of the transport fleet, the characteristics of the enterprise in question. The next part of the article analyzes the costs related to fuel consumption, operation, service and insurance of vehicles. The analysis shows the differentiation of these costs between individual buses and draws conclusions.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Grad B.: Ocena i kierunki zmian w zarządzaniu komunikacją miejską. Wydawnictwo EMI-PRESS, Łódź 2000.

http://www.igkm.pl/site/wiadomosci,1329,technika.html

Prochowski L., Żuchowski A., Samochody ciężarowe i autobusy, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ, Warszawa 2011.

Stiasny M., Atlas autobusów. Poznań: Poznański Klub Modelarzy Kolejowych, 2008.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2016 poz. 1867).

Piotr Gorzelańczyk, Badanie emisji hałasu komunikacyjnego w mieście Piła, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2016, nr 6, s. 876-880

Piotr Gorzelańczyk, Charakterystyka zużycia opon autobusów komunikacji miejskiej w mieście Piła, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2017, nr 12

Piotr Piątkowski, Andrzej Kraczkowski, Wpływ zmiany organizacji ruchu na emisję hałasu w centrum miasta, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2016, nr 06

Legutko S., Eksploatacja maszyn, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.

Rogowski S., Ubezpieczenia Komunikacyjne. Warszawa: Poltext, 2008.

Ustawa prawo o ruchu drogowym, Stan prawny: luty 2017r.

Związek Miast Polskich, IGKM: Lokalny transport zbiorowy. Vademecum organizatora, Poznań, Warszawa 2002 r.

Published
2018-06-30
Section
Articles