Verification of proper integration between onboard ERTMS/ETCS system with polish railway infrastructure.

  • Dominik Adamski The Railway Research Institute
  • Krzysztof Ortel The Railway Research Institute
Keywords: transport logistics, traction vehicles, railway traffic control, European Train Control System (ETCS), ERTMS/ETCS system

Abstract

Paper discussed the issues of achieving mutual compatibilyty between Control-Command and Signalling On-board and Trackside Subsystems. Particular attention was paid to tests perfomed for ERTMS/ETCS onboard units.

Downloads

Download data is not yet available.

References

„Badania współpracy urządzeń pokładowych z urządzeniami przytorowymi systemu ERTMS/ETCS poziomu 2”, Praca Instytutu Kolejnictwa nr 10/5777.02/21, Warszawa 2017 r.

Bergiel K., Karbowiak H., Automatyzacja Prowadzenia Pociągu, Politechnika Łódzka 2005 r.

Białoń A., Gradowski P., Toruń A., Nowoczesny System Zarządzania Ruchem Kolejowym, Problemy Kolejnictwa– Zeszyt 148, Instytut Kolejnictwa 2009 r.

Dyduch J., Pawlik M., Systemy Automatycznej Kontroli Jazdy Pociągu, Politechnika Radomska 2011 r.

Gradowski P., Scenariusz operacyjny – nowa forma dokumentacji technicznej dla systemów zapewniających interoperacyjność, Problemy Kolejnictwa – Zeszyt 161, Instytut Kolejnictwa 2013 r.

Krajowy plan wdrażania Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności „Sterowanie”, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa RP, Warszawa, czerwiec 2017 r.

Leksykon Terminów Kolejowych, KOW, Wydanie pierwsze, Warszawa 2011 r.

Pawlik M., Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym, KOW, Warszawa 2015 r.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/919 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei.

Published
2018-06-30
Section
Articles