Case study while operating Schlosser vibropress

  • Wojciech Żurowski Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom
  • Piotr Sztąberek Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom
Keywords: vibropress, concrete blocks, case study, accidents at work, health and safety

Abstract

Paper discussed an accident that occurred during the use of concrete block making machine for concrete blocks. The circumstances of the accident and its causes were indicated. Attention is paid to the necessity of reliable application of the provisions regarding minimum requirements for the safety of exploitation of used machines.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akta sprawy 2 Ds. 1364/12.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U Nr 50 poz. 426).

Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz.1673).

Published
2018-06-30
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)