Development of the polish harbours information and control system

  • Ryszard Wawruch Gdynia Maritime University
Keywords: Polish Harbours Information and Control System (PHICS), IMO, FAL, HAZMAT, PAS-REG, maritime transport safety

Abstract

The paper presents reasons for establishing of the Polish Harbours Information and Control System (PHICS) and the analysis of its four constituent components: IMO - FAL, HAZMAT, PAS - REG and PSC. The fifth component – databases of the seafarers, training centres and Polish Central Maritime Examination Commission are analysed in a separate paper presented on the same conference.

Downloads

Download data is not yet available.

References

http://www.umgdy.gov.pl

http://www.ums.gov.pl

Królikowski A., Wawruch R., Implementation of the EU Legislation in Poland on VTMIS and Reporting Formalities for Ships Operating To or From Ports of the EU Member States, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation “TransNav” 2016, Vol. 10, No 1.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim, Dz.U. z 4 marca 2016 r., poz. 281

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji, Dz. U. z dnia 14 grudnia 2012 r.

Rozporządzenie MTBiGM z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie funkcjonowania elektronicznej bazy danych o statkach o polskiej przynależności, Dz. U. z dnia 14 lutego 2012 r.

Stupak T., Wawruch R., System monitorowania statków i prze-wożonych nimi pasażerów i ładunków, Logistyka 2007, nr 3.

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, Dz. U. z dnia 24 października 2011 r.

Wawruch R., Conception of the integrated European ships’ monitoring and information system, Logistyka 2010, nr 2.

Wawruch R., Krajowy system bezpieczeństwa morskiego (KSBM) jako infrastruktura techniczna narodowego systemu SafeSeaNet, Zeszyty Naukowe AM w Gdyni, Gdynia, 2016, nr 97.

Wawruch R., Pojedynczy punkt kontaktowy (Single Window) w obrocie portowo-morskim w Polsce, Logistyka 2015, nr 4.

Wawruch R., Rozwój i modernizacja europejskiego zintegrowanego systemu monitorowania ruchu statków i przekazywania informacji o statkach, Logistyka 2011, nr 3.

Wawruch R., The concept of a single window in e-navigation and according to the EU regulations, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation “TransNav” 2015, Vol. 9, No 4.

Wawruch R., Zintegrowany system Unii Europejskiej monitorowania ruchu statków i przekazywania informacji o statkach, Logistyka 2011, nr 5.

Published
2018-09-07
Section
Articles