A proposal of the acoustic climate index for assess traffic impact in a crossroad area

  • Justyna Sordyl University of Bielsko-Biala
  • Krzysztof Brzozowski University of Bielsko-Biala
Keywords: quality index, acoustic climate, crossroads, communication noise

Abstract

The article presents a proposal for the definition of the acoustic climate quality index. The index is a measure to assess the negative impact of road traffic on the acoustic climate in the immediate vicinity of the road infrastructure. This measure will be useful in systems whose task is to assess the impact of road transport in short periods of time. The index was used to assess the acoustic climate in the crossroad area monitored due to traffic noise in near real time.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Stock of vehicles at regional level, Eurostat, Statistics explained, http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Stock_of_vehicles_at_regional_level [22.01.2018].

Vehicles per capita by country, European Automobile Manufacturers Association, http://www.acea.be/statistics/tag/category/vehicles-per-capita-by-country [22.01.2018].

Data and statistics, World Health Organization Regional Office for Europe, http://www.euro.who.int/en/healthtopics/environment-and-health/noise/data-and-statistics [22.01.2018].

Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku, Official Journal of the European Communities, http://ec.europa.eu/environment/noise/directive_en.htm [22.01.2018].

Ustawa z dnia 10 lutego 2017 Prawo Ochrony Środowiska, Dz.U. 2017 poz. 519.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, Dz. U. 2012 poz. 1109.

Nijland H.A., Van Wee G.P.: Traffic Noise in Europe: A Comparison of Calculation Methods, Noise Indices and Noise Standards for Road and Railroad Traffic in Europe, 2007, 591-612, Published online: 23 Feb 2007, https://doi.org/10.1080/01441640500115850 [22.01.2018].

Basner, M., Babisch, W., Davis, A. Brink M., Clark C., Janssen S., Stansfeld S., Auditory and non-auditory effects of noise on health, The Lancet, 383, 2014, 1325-1332.

Night noise guidelines for Europe, World Health Organization 2009,www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/43316/E92845.pdf [22.01.2018].

Raport o stanie akustycznym środowiska na podstawie wyników realizacji map akustycznych GIOŚ, 2013 http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_halasu/ Raport_o_stanie_akustycznym.pdf [22.01.2018].

Raport o stanie środowiska województwa dolnośląskiego w 2002 r., WIOŚ Wrocław,

http://www.wroclaw.pios.gov.pl/pliki/raporty/2002/4_halas.pdf [22.01.2018].

Mapa akustyczna m. st. Warszawy - Wprowadzenie do zagadnień akustyki środowiska, http://mapaakustyczna.um.warszawa.pl/pl/halas/wprowadzenie.html [22.01.2018].

Mapa akustyczna Amsterdamu, http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actuel/Veelgestelde_vragen/Milieu_Leefomgeving/Hoe_kwantificeer_je_geluid [22.01.2018].

Cohen P., Potchter O., Schnell I., A methodological approach to the environmental quantitative assessment of urban parks, Applied Geography, 48, 2014, 87-101.

Konior, A., Brzozowski, K., Maczyński, A., Ryguła, A., A concept of extension of the OnDynamic system with module for monitoring road traffic impact on the urban environment, Archives of Transport System Telematics, 2016, Vol. 9, iss. 2: 22-25.

Sordyl J., Brzozowski K., Charakterystyka lokalnej zabudowy na potrzeby lokalizacji stacji systemu monitoringu oddziaływania ruchu drogowego, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2017, nr 6, 420-424.

Brzozowski, K., Maczyński, A., Ryguła, A., Testy niskokosztowych czujników stężenia tlenku węgla, cząstek stałych oraz poziomu dźwięku na potrzeby monitoringu oddziaływania ruchu drogowego na środowisko, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2017, nr 12, 42-45.

Published
2018-09-07
Section
Articles