Analusis and assessment of rish as a driver

  • Dominika Siwiec
  • Karolina Czerwińska Rzeszow University of Technology
  • Andrzej Pacana Rzeszow University of Technology
Keywords: driver, occupational risk, risk assessment, PN-N 18001 standard, health and safety management

Abstract

The article analyzes and evaluates occupational risk as a brickyard driver. In the theoretical part, an attempt was made to determine the concept of occupational risk and the process of its evaluation was specified. Particular attention was paid to activities supporting the occupational risk assessment in the aspect of PN-N 18001 standard, the objective of which is to support appropriate management of occupational health and safety. In the practical part, occupational risk was assessed and assessed as a field brickyard driver and actions were proposed to reduce the level of occupational risk at the discussed workplace. Analysis and method of occupational risk assessment may be useful in any organization that wants to take care of its employees, and thus provide them with security at the position where they work.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Karczewski T., Karczewska K.W., Zarządzanie bezpieczeństwem pracy, ODDK, Gdańsk2012.

Kodeks Pracy, Ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 r., Umowa Europejska z dnia 01.07.1970 r., Rozporządzenie Rady EWG nr 3820/85 z 20.12.1985

Pacana A., Jurgilewicz O., Systemowo-prawne podstawy zarzą-dzania bezpieczeństwem i higieną pracy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2016.

Pacana A., Projektowanie, wdrażania i doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnych z PN-N-18001, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015.

Woźny A., Pacana A., Ocena ryzyka zawodowego. Teoria i przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2014.

Zawada-Tomkiewicz A., Storch B., BHP i ergonomia dla inżynierów. Projektowanie ergonomiczne procesów pracy i stanowiska roboczego, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2017. V

Zawieski W. M., Ryzyko zawodowe. Metodyczne podstawy oceny, CIOP-PIB, Warszawa 2007.

Published
2018-09-07
Section
Articles