Methods of minimisation of rail-way noise emissions in urban agglomeration

  • Krzysztof Polak The Railway Research Institute
Keywords: communication route, rail noise, urban agglomeration, noise minimization, noise reducing device

Abstract

The article presents ways of reducing railway noise in urban agglomeration and analyses noise protection solutions in terms of their effectiveness. In the following part of the article an attempt was made to present typical noise abatement solutions used to reduce rail noise in cities and discuss their advantages and disadvantages.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Boczkowski A., Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Tom 2. Analiza możliwości redukcji hałasu w środowisku miejskim, Opole, 2016, s. 343-352.

Bohatkiewicz J. i Hałucha M., Pomiary i analizy hałasu kolejowego, www.edroga.pl [Dostęp: 03.04.2018]

Bohatkiewicz J., Metody ograniczania hałasu, www.edroga.pl, [Dostęp: 04.04.2018].

Dyrekcja generalna ds. polityk wewnętrznych Unii, Departament Polityczny B: Polityka strukturalna i polityka spójności, Transport i Turystyka, Ograniczenie hałasu kolejowego. Streszczenie, Bruksela 2012.

Galińska B., Kopania J., Organizacyjne i techniczne metody redukcji hałasu komunikacyjnego w przestrzeni miejskiej, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, Nr 6, Radom 2016.

Hajduk K., Niskie ekrany – skuteczna ochrona przed hałasem w transporcie kolejowym, Problemy Kolejnictwa, Zeszyt 170, Warszawa 2016.

Korzeb J., Predykcja wybranych oddziaływań dynamicznych w strefie wpływu infrastruktury transportowej, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, seria Transport, z. 9, Warszawa 2013.

Makosz E., Kowalczyk K., Dudzikowski Ł.: Sposoby ochrony środowiska przed hałasem przy inwestycjach liniowych, część 2 –nowoczesne metody ochrony przed hałasem od inwestycji liniowych. Inne niż ekrany akustyczne sposoby redukcji hałasu i drgań od inwestycji liniowych kolejowych, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa, 2 grudnia 2014 r.

Tomaszewski F., Wojciechowska E., Transport kolejowy a ochrona środowiska, Technical Transactions, Zeszyt 4, Kraków 2011.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 519 z późn. zm.

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 2117.

Zawieska J.: Ekrany akustyczne – regulacje prawne i stosowane rozwiązania– cz. 2, Inżynier Budownictwa, Zeszyt 10, Warszawa 2012.

Published
2018-09-07
Section
Articles