Modeling of the influence road vibrations on movements in the slide zone under impact waves

  • Elżbieta Pilecka Cracow University of Technology
  • Dariusz Szwarkowski Cracow University of Technology
Keywords: numerical simulations, dynamic loads, road vibrations, road damage, road landslide, vertical displacements

Abstract

In the paper, modeling of the effect of road vibrations on displacements in the slide zone, taking into account impulse waves is presented. The analysis was carried out for an area in which landslide movements occurred in 2010. The analysis concerning the influence of the vibration source’s speed was carried out. The influence of the generated load on the values of vertical displacements created in the slide zone was analyzed. Loads from moving trucks have been included in the form of kinematic impact. Numerical simulations were carried out using a program based on the Finite Element Method.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska dla opracowania systemu zabezpieczeń strefy osuwiskowej nr MPL0051 w ciągu drogi krajowej nr 75, km od 51+900 do 52+700 w miejscowości Tęgoborze-Just

Itasca Consulting Group Inc., FLAC, Fast Lagrangian Analysis of Continua. User’s Guide, Minneapolis, (2005)

Judycki J., i inni, Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA, 2013

Lysmer J., Kuhlemeyer R. L., Finite Dynamic model for infinite media, J ENG MECH DIV-ASCE, Vol. 95, No. EM4, pp. 859-876, (1969)

Manterys T., Wpływ obciążenia dróg ruchem pojazdów na aktywność osuwisk na terenach fliszu karpackiego. Praca doktorska realizowana na Politechnice Krakowskiej, prom. Dr hab. inż. Elżbieta Pilecka.

MIDAS GTS NX, Manual specification, 2018

Nielsen H., Towards a Complete Framework for Seismic Analysis in Abaqus, Eng., Eng.and Comput. Mech., Vol 167, EM1, pp. 3-12, (2013)

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 14 maja 1999 r.)

Tutka P., Nagórski R., Analiza dynamiczna nawierzchni drogowej podatnej pod obciążeniem impulsowym. Autobusy.-Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe.12/2017 s.1367-1370

Wiłun Z., Zarys Geotechniki, WKŁ, Warszawa 2010,

Wrana B., Lectures on soil mechanics, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2014

Published
2018-09-07
Section
Articles