Numerical analysis of landslide next regional route No. 975 in Borowa before and after securing it

  • Elżbieta Pilecka Cracow University of Technology
  • Magdalena Moskal Cracow University of Technology
Keywords: numerical simulations, road damage, road construction, road landslide, slope stability

Abstract

In the paper the problem of landslides in road engineering is discussed. An example is given of a landslide next to regional road No. 975 in Borowa. The analysed slope was modeled in the MIDAS GTS NX . The slope stability analysis and the FoS coefficient were carried out using the shear strength reduction method (SRM). In the next step a numerical analysis was carried out after the security measures were implemented. The results show the capability of numerical simulation programs.

Downloads

Download data is not yet available.

References

http://www.zakliczyninfo.pl/index.php/fotoreportaze/960-dla-poprawy-bezpieczenstwa-nowe-chodniki-w-gwozdzcu-i-fasciszowej-renowacja-osuwiska-w-borowej-regulacja-olszowianki

Jurys L., Woźniak T., Małka A., Rudeńska W., Frydel J., Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10000, gm. Zakliczyn, pow. Tarnowski, woj. małopolskie, http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO [dostęp 15 marca 2018].

Pilecka E., Białek M., Manterys T., The influence of geotechnical conditions on the instability of road embankments and methods of protecting them, Technical Transactions. Civil Engineering 3-B/2016.

Pilecka E., Białek M., Manterys T., Wyniki próbnych przejazdów auta ciężarowego na sztucznej nierówności usytuowanej na odcinku osuwiskowym drogi krajowej nr 75, Autobusy-Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 6/2016, str. 389-393.

Pilecka E., Moskal M., Stateczność osuwiska drogowego przed i po zabezpieczenie w świetle obliczeń numerycznych, Autobusy-Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 6/2017, str 381-385.

Pilecka E., Szwarkowski D., Diagnostyka nasypu drogowego zlokalizowanego na czynnym osuwisku z wykorzystaniem naziemnego skaningu laserowego i numerycznego modelowania, Autobusy-Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 12/2016, str. 382-386.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430).

Stilger-Szydło E., Szydło A., Osuwiska skarp drogowych – przyczyny powstawania, zapobieganie, Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, Materiały Konferencyjne, Nr 8 (Zeszyt 144), Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym, Wydawnictwo PiT, Kraków 2009.

Wąsik L., Jurczak S, Gładysz B., Kusia W., Ekspertyza Geologiczna dla koncepcji zabezpieczenia oraz opracowania PFU dla uszkodzonego odcinka drogi wojewódzkiej DW nr 975 od. 230 od km 3+080 do km 3+150 w miejscowości Borowa, Przedsiębiorstwo Usług Geologiczno-Laboratoryjnych „Chemkop - Laborgeo” Sp. z o.o., Kraków, 2010.

Wójcik A., Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią, nr ewid. 12 16-142, nr rob. 305, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Odział Badawczy, 2011.

Zabezpieczenie uszkodzonego w czasie powodzi odcinka drogi w ciągu DW 975 odc. 230 od km 3+080 do km 3+150 w m. Borowa, koncepcja techniczna zabezpieczenia drogi, branża konstrukcyjna, Przedsiębiorstwo Usług Geologiczno-Laboratoryjnych „Chemkop - Laborgeo” Sp. z o.o., Kraków, 2010.

Published
2018-09-07
Section
Articles