Estimating transport safety of propane-butane mixture with event and fault trees and probability methods

  • Jacek Michalski Rzeszow University of Technology
Keywords: transport of dangerous goods, unsealing, vehicle fire, propane-butane LPG, accident risk, risk assessment, injury risk, risk of death

Abstract

The threat of people as a result of delivery vehicle fire handling 11 kg and 33 kg bottles with propane-butane, due to leakage of these bottles was estimated. The probability of unsealing LPG bottles with gas during the year at loading, unloading and transport operations in carrier trade company was determined. Partial and total risk of serious driver injuries and the risk of death in the event of a fire in open load-carrying body of the car and tire damage was estimated. The risk assessment uses the methods of the event and fault tree as well as the probabilistic method.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bęczkowska S, Grabarek I, Choromański W., Modele oceny ryzyka w drogowym transporcie towarów niebezpiecznych, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, z. 96, 77-86, Transport, Warszawa 2013. .

Bomba J., Transport ładunków niebezpiecznych, [W:] D. Marciniak-Neider, J. Neider (praca zbiorowa po redakcją): Podręcznik spedytora, Tom 2, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2011.

Borysiewicz M., Potempski S., Praktyczne algorytmy ocen ryzyka dla człowieka i środowisk od szlaków transportu towarów niebezpiecznych, Instytut Energii Atomowej 2001, Otwock - Świerk.

BS 18004:2004, Occupational health and safety management systems, Guide.

Dorobek S., Kowalewska A., BHP przy przewozach materiałów niebezpiecznych, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 6, 146-155, 2016.

Grzegorczyk K, Buchcar R., Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych ADR 2017-2019, Wydawnictwo: Buch-Car, Błonie 2016.

Janczak A., ADR w spedycji i magazynie – Składowanie i przewóz materiałów niebezpiecznych vademecum BHP, Dom Wydawniczy Zacharek, Warszawa 2010.

Kizyn M., Poradnik przechowywania substancji niebezpiecznych zgodnie z wytycznymi unijnymi REACH i CLP, Instytut Logistyki i Magazynowania, Warszawa 2011.

Krystek R. (red.), Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu: praca zbiorowa T.1, Diagnoza bezpieczeństwa transportu w Polsce, WKiŁ, Warszawa 2009.

Krystek R. (red.), Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu: praca zbiorowa T.2, Uwarunkowania rozwoju integracji systemów bezpieczeństwa transportu, WKiŁ, Warszawa 2009.

Kwaśniowski S., Kulczyk J., Kierzkowski A., Jóźwiak Z., Ładunki niebezpieczne w transporcie towarów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2014.

Mężyk A., Przewozy ładunków niebezpiecznych na obszarach miejskich, Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 12, 1637-1642, 2016.

Młyńczak M., Analiza ryzyka w transporcie i przemyśle, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997.

Pająk M., Madej M., Ozimina D., Milewski K., Wypadki w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych – analiza zdarzeń z lat 2010-2015, Autobusy-Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 10, 85-91, 2016.

PN-EN 61025:2007E, Analiza drzewa niezdatności (FTA), Fault tree analysis (FTA).

PN-EN 61882:2016-07 - wersja angielska, Badania zagrożeń i zdolności do działania (badania HAZOP) - Przewodnik zastosowań, Hazard and operability studies (HAZOP studies) - Application guide.

PN-EN 62502:2011E, Techniki analizy niezawodności - Analiza drzewa zdarzeń (ETA), Analysis techniques for dependability - Event tree analysis (ETA).

PN-I-13335-1:1999 - wersja polska, Technika informatyczna - Wytyczne do zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych - Pojęcia i modele bezpieczeństwa systemów informatycznych.

PN-IEC 300-3-9, Analiza ryzyka w systemach technicznych (nieobowiązująca).

Pusty T., Przewóz towarów niebezpiecznych – poradnik kierowcy, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ, Warszawa 2009.

Szopa T., Niezawodność i bezpieczeństwo, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.

Świderek N., Kurs ADR 2015- 2017, Wydanie 4, E-kierowca, Szczecin, 2015.

Published
2018-09-07
Section
Articles