The assessment of energy expenditure of professional drivers for chosen means of road transport

  • Paweł Kiełbasa University of Agriculture in Krakow
  • Tadeusz Juliszewski University of Agriculture in Krakow
  • Mirosław Zagróda University of Agriculture in Krakow
  • Karolina Trzyniec University of Agriculture in Krakow
  • Patrycja Tlałka University of Agriculture in Krakow

Abstract

The scope of work will include the timing of driver's working time (two persons) during the typical working week. Physical load will be determined based on the amount of heart contractions and its interpretation using the WRT index and on the basis of the oxygen consumption determined by lung ventilation. Polar's computer apparatus and software will be used as well as the EC-4 microprocessor energy meter. The comparative analysis will allow to distinguish between the type of activity and the degree of physical strain. In addition, the research should provide an answer to the extent to which physical fatigue affects performance in the case of selected transport tasks. The final result should be a process optimization, where the objective function will be to minimize energy expenditure while maintaining the required work efficiency.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Brożyna Ewa. Czynnik ludzki a bezpieczeństwo w ruchu drogo-wym. „Autobusy-Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2017, nr 7– 8, s. 49-52.

Buchberger J. Die Beurteilung von Arbeitsbeanspruchungen aufgrund der kontinuierlich registrierten Herzschlagfrequenz. Arbeitsärztlicher Dienst des BIGA, Arbeitsmedizinische Informationen. Bern 1984, nr.12.

Grandjean E. Physiologische Arbeitsgestaltung. 0tt Verlag Thun, 1987.

Juliszewski T., Kiełbasa P. Ergonomiczne aspekty obsługi komputerów pokładowych wybranych ciągników rolniczych. Czynnik ludzki a bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie. Instytut Medycyny Wsi. Lublin. 2012.

Juliszewski T., Kiełbasa P. Urządzenia sygnalizacyjne ciągników i maszyn rolniczych. PWRiL, Poznań 2010. ISBN 978-83-09-99034-5.

Juliszewski T., Kiełbasa P.. Ergonomiczne aspekty obsługi komputerów pokładowych wybranych ciągników rolniczych. Czynnik ludzki a bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie. Instytut Medycyny Wsi. Lublin 2012, ISBN 978-83-7090-129-5, s. 35-45.

Kiełbasa P., Budyn P., Klamka K., Kadłuczka F., Nalepa K,. Ergonomiczna ocena geometrii stanowiska pracy. Inżynieria Rolnicza 2007, nr 2(90) s. 93-100.

Kiełbasa P., Juliszewski T., Cieślikowski B., Bąba K. Ergonomiczna ocena geometrii stanowiska pracy wybranych ciągników rolniczych. Czasopismo Logistyka 2015, nr 4, s. 4016-4032. ISSN 1231-5478.

Kiełbasa P., Juliszewski T., Kądzioła D. Wpływ rodzaju czynności umysłowej związanej z pracą informatyka na zmęczenie psychiczne i stopień obciążenia fizjologicznego pracą. Technika Transportu Szynowego. 2015, nr 12, s. 772-778.

Koradecka D. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. CIOP, Warszawa 1997, T.1 i T. 2.

Kowal E., Rybakowski M., Dudarski G. Subiektywna ocena ergonomiczności stanowiska pracy kierowcy zawodowego. CIOP 2013., nr 5, s. 15-18.

Paweł Kiełbasa, Tadeusz Juliszewski, Justyna Pawłowicz, Tomasz Dróżdż, Mirosława Zagórda, Stanisław Sęk. Ergonomiczna analiza wybranych stanowisk pracy kierowców samochodów ciężarowych. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe. 2016 nr 12, s. 1030-1037.

Strelau J. Temperament a stres: Temperament jako czynnik moderujący stresory, stan i skutki stresu oraz radzenie sobie ze stresem. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2000, s. 88-132.

Wągrowska – Koski E., Pawlaczyk – Łuszczyńska M. Drgania mechaniczne. Wskazówki do rozpoznawania i zapobiegania chorobom wywołanym przez wibracje ogólne. Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2000.

Published
2018-09-07
Section
Articles