The analysis of exigencies of priority of crossing at intersections from the game theory's point of view

  • Jarosław Jabłonka University of Bielsko-Biala
Keywords: traffic accidents, crossroad, right of way, game theory, mathematical model

Abstract

The assumption that each road participant adheres to the rules, ideally adapts his behavior to the prevailing road conditions, is unrealistic, and as the basis for taking action can lead to collisions and accidents. The article presents the theoretical models allowing to understand the behavior of drivers who deliberately enforce the priority of passing, and their only motivation is the shortest travel time through the intersection. Two types of situations at crossroads are considered: with guided and non-guided traffic with the STOP sign. The presented mathematical models are illustrated by the real-life recordings of drivers available on the Internet.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Binmore, K., Teoria gier, WUŁ, Łódź 2017

Bjørnskau T., The Zebra Crossing Game – Using game theory to explain a discrepancy between road user behaviour and traffic rules, „Safety Science” 2017 (92).

Brożyna E., Czynnik ludzki a bezpieczeństwo w ruchu drogowym, „Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe” 2017, nr 7-8.

Cialdini R. B., Pre-swazja. Jak w pełni wykorzystać techniki wpływu społecznego. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2017

Cybulski M., Bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD) a psychologiczne podstawy zachowań ryzykownych na drogach, [w:] Bartkowiak G., Czynniki kształtujące zachowania zdrowotne człowieka na przestrzeni życia, Wydawnictwo UM w Poznaniu, Poznań 2008.

Elvik R., A review of game-theoretic models of road user behaviour. w: Accident; analysis and prevention, 2014, nr 62.

https://www.tvn24.pl/najbardziej-dochodowe-skrzyzowanie-w-wejherowie-3-tys-mandatow-za-jazde-na-czerwonym,403137,s.html dostęp 04.04.2018 r.

https://www.youtube.com/watch?v=4qRzqN0Rp4A, dostęp 2018-04-04

https://www.youtube.com/watch?v=knA5-efj1gY, dostęp 2018-04-04

https://www.youtube.com/watch?v=rAxR0-vZg6Y; https://www.youtube.com/watch?v=gDAo-J8aj58 dostęp 2018-04-04

Kądziołka T., Kowalski, S., Analiza przyczyn i skutków wypadków oraz kolizji drogowych na wybranych skrzyżowaniach w Nowym Sączu, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, Seria: „Transport” 2014, nr 1903.

Krystek R., Katastrofy w transporcie – problem zdrowia publicznego, „Transport Samochodowy” 2009, nr 4.

Straffin Ph. D., Teoria gier, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001.

Watson J., Strategia. Wprowadzenie do teorii gier. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011

Yu, Hongtao; Tseng, H. Eric; Langari, Reza, A human-like game theory-based controller for automatic lane changing, „Transportation Research Part C: Emerging Technologies” 2018, nr 88.

Published
2018-09-07
Section
Articles