The assumptions of the engine design for mounting in the hub of the vehicle

  • Piotr Dukalski KOMEL
  • Bartłomiej Będkowski KOMEL
  • Tomasz Wolnik KOMEL
  • Tomasz Jarek KOMEL
Keywords: electric car, car engine, design of electric motor

Abstract

The article presents the concept of engine design for installation in the hub of an electric car wheel. The authors presented the advantages and disadvantages of direct drive and possible applications of this type. The publication presents the results of preliminary design calculations for the electromagnetic circuit, the stator thermal model and the mechanical design of the engine.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dawson D., Reid K.: Fatigue, alcohol and performance impairment. Nature, 388, 1997, s. 235.

Dymura K., Woroń J., Skowroński A.: Leki a prowadzenie pojazdów Bezpieczeństwo: teoria i praktyka, czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 7/3, 51-63 2013.

Fudała J.: Środowisko pracy a alkohol, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa, 2012.

http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html (dostęp 12.03.2018).

http://www.jednoslad.pl/jazda-po-alkoholu-2018-jakie-kary-czekaja-za-wykroczenie-a-jakie-za-przestepstwo/ (dostęp 12.03.2018).

http://www.powstrzymaj.pl/index.php/dla-swiadkow/powstrzymaj-pijanego-kierowce/99-po-czym-rozpoznac-pijanego-kierowce (dostęp 12.03.2018).

Kodeks karny. Dz.U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 z późn. zm. Dz.U. z 2000 nr 48, poz. 548, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/ DocDetails.xsp?id=WDU19970880553 (dostęp 12.03.2018)

Lenne M., Triggs T., Redman J.: Sleep loss or alcohol: Which hast he greater impact upon driving ability? Proceedings oft he Road Safety Research Policing. Education Conference, Wellington, vol. 2, 1998, s. 23-26.

Stefański R.A.: Prawo o ruchu drogowym: Komentarz, Wolters Kluwer, 2008.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1231, art. 46, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20021471231 (dostęp 12.03.2018).

Ustawa Prawo o ruchu drogowym. Dz.U. z 1997 r. nr 98, poz. 602 z późn. zm., http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/ DocDetails.xsp?id=WDU19970980602 (dostęp 12.03.2018).

Wicher J.: Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego,, WKiŁ, Warszawa, 2012.

Published
2018-09-07
Section
Articles