Analysis of the road accidents caused by drunk road users

  • Ewelina Cybulska Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom
  • Renata Krajewska Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom
Keywords: traffic accident, intoxication among drivers, analysis of road traffic accidents, statistic data

Abstract

One of the main causes of road accidents in Poland is the consumption of alcohol by drivers of vehicles. Despite the various preventive and educational actions, this problem still exists.The article discusses the problem of participation in road traffic after drinking alcohol. The influence of alcohol on the drivers of the vehicles was indicated. Legal regulations concerning alcohol consumption by drivers of vehicles in Poland have been characterized. Police statistical data on the frequency, type, severity of accidents and road accidents caused by drunk drivers and pedestrians in the years 2007-2017 were analyzed.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dawson D., Reid K.: Fatigue, alcohol and performance impairment. Nature, 388, 1997, s. 235.

Dymura K., Woroń J., Skowroński A.: Leki a prowadzenie pojazdów Bezpieczeństwo: teoria i praktyka, czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 7/3, 51-63 2013.

Fudała J.: Środowisko pracy a alkohol, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa, 2012.

http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html (dostęp 12.03.2018).

http://www.jednoslad.pl/jazda-po-alkoholu-2018-jakie-kary-czekaja-za-wykroczenie-a-jakie-za-przestepstwo/ (dostęp 12.03.2018).

http://www.powstrzymaj.pl/index.php/dla-swiadkow/powstrzymaj-pijanego-kierowce/99-po-czym-rozpoznac-pijanego-kierowce (dostęp 12.03.2018).

Kodeks karny. Dz.U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 z późn. zm. Dz.U. z 2000 nr 48, poz. 548, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/ DocDetails.xsp?id=WDU19970880553 (dostęp 12.03.2018)

Lenne M., Triggs T., Redman J.: Sleep loss or alcohol: Which hast he greater impact upon driving ability? Proceedings oft he Road Safety Research Policing. Education Conference, Wellington, vol. 2, 1998, s. 23-26.

Stefański R.A.: Prawo o ruchu drogowym: Komentarz, Wolters Kluwer, 2008.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1231, art. 46, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20021471231 (dostęp 12.03.2018).

Ustawa Prawo o ruchu drogowym. Dz.U. z 1997 r. nr 98, poz. 602 z późn. zm., http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/ DocDetails.xsp?id=WDU19970980602 (dostęp 12.03.2018).

Wicher J.: Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego,, WKiŁ, Warszawa, 2012.

Published
2018-09-07
Section
Articles