Applications of signaling disks for marking rescue actions and dangerous works (lacks, failures, obstacles) for improving safety

  • Mirosław Chmieliński Polish Naval Academy
  • Czesław Mocek Mactronic Sp. z o.o.
  • Maciej Mocek Mactronic Sp. z o.o.
Keywords: traffic accident, security of place, portable lighting set, warning set, evacuation lighting

Abstract

The article presents the problems of improving safety with the use of signaling signals during the designation of a temporary escape route or the place of an accident in road traffic. Selected products influencing the improvement of safety during this type of events were presented. It has been pointed out that there are often cases of lack of lighting in situations such as marking locations for rescue operations, marking dangerous places (accidents, breakdowns, obstacles) and designating a temporary escape route.Therefore, according to the authors of this article, signaling disks characterized in this publication can also beused in the above-mentioned. situations can have a positive effect on improving safety.

Downloads

Download data is not yet available.

References

http://losycow.oxhost.pl/wp-content/uploads/2017/04/instrukcja_wypadek_komunikacyjny-1.pdf [dostęp 06.04.2018].

http://www.mactronic.pl [dostęp 04.04.2018].

http://www.mactronic.pl/pl/products/none/0/dyski_sygnalizacyjne_mflare/9514.html [dostęp 06.04.2018].

https://strefa998.pl/blog/21_Flary-ostrzegawcze

[dostęp 06.04.2018].

Kuczyński K., Wymagania dla systemów oświetlenia awaryjnego – obowiązujące rozporządzenia, „Elektro.info” 1–2/2010 r.

Norma PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

PN-90/E-01005. Technika świetlna. Terminologia.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami).

Wiatr J., Oświetlenie awaryjne w budynkach – wymagania i zasady zasilania, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009

Published
2018-09-07
Section
Articles