Rescue during the rail transport of dangerous goods

  • Karolina Jaworska Military University of Technology in Warsaw
  • Gabriel Nowacki Military University of Technology in Warsaw
Keywords: rail transport, transport of goods, dangerous goods

Abstract

An article constitutes characterization of basic information about rail transport of goods. Firstly, it presents basic information about rail transport such as national and international rules of law, rail’s infrastructure and main companies responsible for the organization of transport. Secondly, paper discussed the threats connected with rail transport of goods and it shows procedures and behaviors which should be taken in case of an accident on the railroad. Another theme mentioned in the paper concerns rescue during the rail transport of dangerous goods. The proposition is to improve existing rescue system what will permit to increase the safety of people and the environment. The Article is finished by a brief summary of content described in it.

Downloads

Download data is not yet available.

References

https://www.pkpcargo.com/PL

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics

https://www.utk.gov.pl/pl/akty-prawne-i-orzecznic/akty-prawne

https://www.utk.gov.pl/pl/akty-prawne-i-orzecznic/akty-prawne/akty-prawne-unii-europe

https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/7766,Przewozy-ladunkow-niebezpiecznych-w-roku-2015.html

http://www.utk.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-systemu/151,BEZPIECZENSTWO-I-NADZOR.html

http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/polski-rynek-to-nasz-priorytet-ale-rozwijac-mozemy-sie-tylko-globalnie-83733.html

Instrukcja o postępowaniu przy przewozie koleją towarów niebezpiecznych Ir – 16, Warszawa 2015.

Jaworska K., Nowacki G, Analiza przewozu towarów transportem kolejowym w Polsce, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 9.

Jaworska K., Nowacki G, Ratownictwo podczas przewozu towarów niebezpiecznych transportem kolejowym, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 9.

Kolejowe przewozy towarowe – wzrost w trybie warunkowym, Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa 2013.

Milczarek A., Otwarcie polskiego rynku kolejowego przewozów towarowych i pasażerskich – szanse i zagrożenia, Studia i prace WNEiZ 2012, nr 27.

Nowacki G., Olejnik K., Krysiuk C., Zagrożenia i ratownictwo związane z przewozem towarów niebezpiecznych w Polsce, Logistyka 2015, nr 4.

Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (Regulamin RID) (Dz. U. 2015 poz. 1726).

Sprawozdanie z funkcjonowania Rynku Transportu Kolejowego w 2016 roku, Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa 2017.

Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w 2016 roku, Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa 2017.

Stajniak M., Podział transportu, w: Transport i spedycja, red. M. Stajniak, M. Hajdul i in., Biblioteka Logistyka, Poznań 2008, s. 29.

Szotek E., Woryna M., Transport materiałów wymagających specjalnych warunków podczas przewozu na przykładzie przewozu materiałów niebezpiecznych, „TransLogistics” 2014.

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2011 nr 227 poz. 1367).

Ustawa z dn. 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2003 Nr 86 poz. 789 ze zm.).

Published
2018-04-30
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)