Logistics in the recycling process of wiring automotive electrical installations

  • Krzysztof Jankowski Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom
  • Alicja Wąsowicz Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom
Keywords: recycling, electrical installations, reverse logistics

Abstract

The article deals with issues related to the recycling of waste from cabling of electrical installations and components of automotive electronics. The recycling processes examined at the logistic angle belong to the so-called “reverse logistics” and are immensely relevant to the environmental, economic and legal aspects. The range of tasks related to management of materials obtained from cars withdrawn out of service, particularly electrical wiring and electronics has been described. Logistics at this stage of the life cycle of cars is a field of least expertise, and this constitutes the basis for conducting research regarding this area of country’s economic activity.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Gospodarka Materiałowa w 2016 roku. Główny Urząd Statystyczny. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa 2017

Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628

Jakubiak M., Grzesik K.: Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji. Przepisy, technologia i praktyka. „Logistyka” 4/2014.

Jankowski K., Orliński S.: Recykling akumulatorów samochodowych. Konferencja naukowo-techniczna „Pojazd a środowisko” , Jedlnia Letnisko, 2001.

Małuszyńska I. i in.: Recykling materiałowy i surowcowy odpadów samochodowych. „Inżynieria Ekologiczna” Nr 28, 2012.

Nader M., Jakowlewa I.: Wybrane zagadnienia organizacji zakładu recyklingu samochodów osobowych. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport 2009, z.70, ss.127-138. Sieć stacji demontażu samochodów w systemie ARES, Seminarium odpadów – szanse i wyzwania dla Polski w kontekście wejścia do Unii Europejskiej. Poznań listopad 2003.

Sicińska K.: Realizacja dyrektywy unii europejskiej o pojazdach wycofanych z eksploatacji i organizacja systemu recyklingu w Niemczech. „Transport Samochodowy”2015, nr 1.

stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i-lacznosc/transport/transport-wyniki-dzialalnosci-w-2016-r-,9,16.html

Uchwała nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie krajowego planu gospodarki odpadami do 2022. Monitor Polski, Warszawa, dnia 11 sierpnia 2016 r. poz.784.

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. nr 63, poz.639).

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. 2005 nr 25 poz. 202).

www.canbus.pl (dostęp: 20.10.2017)

www.chceauto.pl (dostęp: 03.10.2017).

www.ekologia.pl (dostęp: 03.10.2017).

www.santrade.pl (dostęp: 03.10.2017).

www.stokkermill.com/pl (dostęp: 03.10.2017).

zlomiarze.pl (dostęp: 03.10.2017).

www.phukaren.pl/docs/Decyz2015Przetwarz.pdf (dostęp: 27.10.2017).

Tartakowski Z., Recykling materiałów polimerowych z pojazdów samochodowych, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2013, nr 10.

Tartakowski Z., Trybuła D., Mydłowska K., Recykling wielowarstwowych materiałów polimerowych stosowanych w pojazdach samochodowych, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2015, nr 6.

Published
2018-04-30
Section
Articles