Sustainable development and quality of life

Authors

  • Beata Zakrzewska Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom

DOI:

https://doi.org/10.24136/atest.2019.113

Keywords:

sustainable development, quality of life, consumption of goods

Abstract

The article?s aim is to analyze the quality of people?s lives in the context of sustainable development conception in the social, economical and environmental aspect and to draw attention to the inequality of goods? consumption in the world. This article is an interpretation of the interdependence between economic growth, care for the environment and the quality of people?s lives.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Agenda 21, (1.1) United Nations Conference on Environment & Development, Rio de Janeiro, Brazil, 3 to 4 June 1992, https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf (dostęp 12.12.18r.)
Dobrzański G., Dobrzańska B.M., Trwały i zrównoważony rozwój, [w:] B. M. Dobrzańska, G. Dobrzański, D. Kiełczewski (red.), Ochrona środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2010.
Dyr T., Kozłowska K., Koszty kongestii w Unii Europejskiej, ?Autobusy ? Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe? 2018, nr 1?2.
Dyr T., Misiurski P., Ziółkowska K., Costs and benefits of using buses fuelled by natural gas in public transport, Journal of Cleaner Production 2019, Vol. 225.
Dyr T., Ziółkowska K., Rozwój infrastruktury ekonomicznej jako czynnik konkurencyjności regionów, Spatium, Radom 2017.
Environmental Indicator Report 2012. Ecosystem Resilience and Resource Efficiency in a Green Economy in Europe, EEA, Kopenhaga 2012, https://www.eea.europa.eu/publications/environmental-indicator-report-2012 (dostęp 08.12.18r.)
Florczak W., Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, ?Wiadomości Statystyczne? 2008, nr 3
Glatzer W., Conditions and criteria for improving quality of life, [w:] W. Ostasiewicz (red.), Towards Quality of Life Imroviement, The Publishing House of the Wrocław University of Economics, Wrocław 2006.
Hull Z., Wprowadzenie do filozofii zrównoważonego rozwoju, [w:] W. Tyburski (red.), Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, Toruń 2011.
Kiełczewski D., Etyka zrównoważonego rozwoju, [w:] B. Poskrobko (red.), Obszary badań nad trwałym i zrównoważonym rozwojem, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2007.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483.
Kubiak M., Rozwój zrównoważony, [w:] Rewizorski M., Bieniek K. (red.), Encyklopedia globalnego zarządzania ekologicznego i energetycznego, Fundacja na Rzecz Czystej Energii, Poznań 2018.
Paterek A., Zrównoważony rozwój energetyczny w polityce współpracy rozwojowej Republiki Federalnej Niemiec, ?Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka? 2016, nr 1 (XXII).
Pearce D., Markandya A., Barbier E.B., Blueprint for Green Economy, Earthscan, Londyn 1989.
Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne w dn. 25 września 2015 r.,
Rosłon-Żmuda J., Zielona gospodarka, [w:] Rewizorski M., Bieniek K. (red.), Encyklopedia globalnego zarządzania ekologicznego i energetycznego, Fundacja na Rzecz Czystej Energii, Poznań 2018.
Ryszawska B., Zielona gospodarka jako priorytet strategiczny Unii Europejskiej, ?Logistyka Odzysku? 2013, nr 4(9).
Stappen R., Raport Brundtland, Nowy York 2006.
Strategia zrównoważonego rozwoju Polski do 2025, Wytyczne dla resortów, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 1999.
Szyja P., Rola ?zielonych? inwestycji w programach antykryzysowych Stanów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej, ?Ekonomia i Środowisko? 2011, nr 1 (39).
Towards a Green Economy. Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. What is the ?Grren economy??, UNEP, 2011 www.unep.org/greeneconomy/AboutGEI/WhatisGEI/tabid/29784/Default.aspx. (dostęp 08.12.2018)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Prawo ochrony środowiska, Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 627 (t. jedn., Dz. U. 2017, poz. 519).
Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2017, Urząd Statystyczny w Białymstoku, 2017.
Wydro Z., Wspólnoty lokalne w procesie stymulowania zrównoważonego rozwoju. Studium przypadku miasta Poznania, [w:] T. Jemczura, H. Kretek (red.), Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2010, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Racibórz 2011.
Żuchowski J., Żuchowska-Grzywacz M., Kierunek na zrównoważony produkt. Aspekty prawne i towaroznawcze. Wydawnictwo Naukowe ITE?PIB, Radom 2018.

Downloads

Published

2019-04-30

Issue

Section

Articles