Evaluation of the quality of transport services on the route Lublin?Biała Podlaska

Authors

  • Damian Sawczuk Warsaw University of Life Sciences
  • Marlena Szymczuk Siedlce University of Natural Sciences and Humanities

DOI:

https://doi.org/10.24136/atest.2019.110

Keywords:

transport, carriers, quality

Abstract

This article presents the results of surveys concerning the quality of transport services between Lublin and Biała Podlaska. The purpose of the analysis was to examine the degree of passenger satisfaction, as well as to compare the quality level of services provided at the January 2017 and July 2018. The article also discusses the basic requirements set by travelers, which can help carriers to tailor the offer to the needs of customers and how to improve the quality of transport services.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bagiński J., Badania zdolności procesów, maszyn i narzędzi pomiarowych. Zarządzanie przez jakość, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1994.
Biała Podlaska w liczbach: http://www.polskawliczbach.pl/Biala_Podlaska#ixzz5PfcgKBhv (dostęp: 23.08.2018 r.).
Cieśla M., Potrzeby i preferencje użytkowników transportu publicznego jako wskaźnik jakości usług transportowych, ?Logistyka? 2006, nr 6.
Dembińska I., Potrzeby i preferencje w wyznaczaniu popytu na usługi transportowe ? rozważania teoretyczne, ?Problemy Transportu i Logistyki? 2011, nr 14.
Dyr T., Czynniki rozwoju rynku regionalnych przewozów pasażerskich, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2009.
Dyr T., Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI w., ?Technika Transportu Szynowego? 2011, nr 5?6.
Dyr T., Kształtowanie jakości pasażerskich usług transportowych, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 1996.
Dyr T., Uwarunkowania zmian popytu na rynku regionalnych przewozów pasażerskich, ?Transport Miejski i Regionalny? 2006, nr 3.
Dyr T., Ziółkowska K., Economic infrastructure as factor of the region?s competitiveness, ?Central European Review of Economics & Finance? 2014, Vol. 6, No. 3.
Kozłowska M., Abramowicz A., Transport pasażerski w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, ?Autobusy ? Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe? 2017, nr 7?8.
Koźlak A., Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
Lewandowski P., Jendryczka V., Urbanyi-Popiołek I., Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu samochodowego, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013.
Lublin w liczbach: http://www.polskawliczbach.pl/Lublin#ixzz5PfkGbSWW (dostęp: 23.08.2018 r.).
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego, Biuro Planowania Przestrzennego, Lublin 2002.
Potencjał edukacyjny miasta Lublin: https://lublin.eu/biznes-i-nauka/nauka/potencjal-edukacyjny-miasta/ (dostęp: 26.08.2018 r.).
Powiat Biała Podlaska na mapie Targeo: https://mapa.targeo.pl/biala-podlaska,668487/powiat (dostęp: 21.08.2018 r.).
Program Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego, Lublin 2017.
Starowicz W., Kształtowanie jakości usług w miejskim transporcie zbiorowym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
Szczerbaciuk Z., Publiczny transport drogowy: uwarunkowania i prognozy funkcjonowania, ?Autobusy ? Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe? 2014, nr 4.
Szołtysek J., Podstawy logistyki miejskiej, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2007.
Świderski A., Modelowanie oceny jakości usług transportowych, ?Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport? 2011, z. 81.
Świderski A., Problematyka jakości usług transportowych, ?Logistyka? 2012, nr 4.
Urbanyi-Popiołek I., Podstawy organizacji i ekonomiki transportu ? wybrane zagadnienia, (w:) eadem (red.), Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013.
Wyszomirski O. (red.), Rynek przewozów pasażerskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994.

Downloads

Published

2019-04-30

Issue

Section

Articles