Analysis of causes and consequences of risks at the workplace of the bus drive

  • Dorota Wojtyto Czestochowa University of Technology
  • Dariusz Rydz Czestochowa University of Technology
Keywords: Ishikawa’ s diagram, risks, bus driver

Abstract

In the article an analysis of the causes and consequences of possible risks in the bus driver’s workplace was presented. For this aim a quality management tool was used, such as the Ishikawa’ s diagram. Defined risks and their causes concerned to task, which occur at the workplace of the bus driver in the chosen enterprise.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wyd. PWN, Warszawa 2005.

Mydlarz A., Siedem złotych narzędzi zarządzania jakością, Praktyczny poradnik inżyniera.

Norma ISO 91001:2015.

Terelak- Tymczyna A., Metody zarządzania i sterowania jakością, Wyd. ZUT, Szczecin 2012.

Wojtyto D., Rydz D., Ocena ryzyka dla zadania w kontekście procesu pracy kierowcy autobusu, Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe, nr 6/2018.

Wolniak R., Korzyści doskonalenia systemów zarządzania jakością opartych o wymagania normy ISO 9001:2009, Czasopismo Problemy jakości, nr 3/2014, s. 20-25.

Wolniak R., Skotnicka B., Metody i techniki zarządzania jakością. Teoria i praktyka, Wyd. PŚ, Gliwice 2005.

Woźny, A. , Saja, P., Pacana, A. , Dobosz, M., Analiza ryzyka zawodowego na stanowisku kierowcy autobusu, Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe, nr /2016.

www.ciop.pl [odczyt: 24.11.2018]

www.inzynierjakosci.pl [odczyt: 26.11.2018]

Published
2019-02-28
Section
Articles