Management of cargo flow processes at a maritime terminal container with the use of information systems of the TOS type

  • Daria Kubowicz Maritime University of Szczecin
Keywords: container terminal, terminal operating system, logistic process

Abstract

The article explains and discusses the logistic processes occuring inside a maritime container terminal. The processes relate to import as well as export of the goods. A brief characteristisc of the handling equipment, such as: Automated Guided Vehicle, Rail Mounted Gantry Crane, Rubber Tyred Gantry Crane and Ship-to-shore crane has been carried out. During the internal transportation of the containers within the terminal, all the procedures must integrate together. Due to large number of processes taking place in terminals, they base on operating systems such as: Terminal Operating Systems. The characteristics of TOS operating in polish container terminals has been performed. The TOS are IT tools facilitating management of the terminal and leading to improve its efficiency and effectiveness. The purpose of the article is to highlight advantages and benefits of using systems such as TOS..

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bartosiewicz A., Planowanie tras przewozu ładunków z nabrzeża na plac składowy w morskim terminalu kontenerowym w Gdańsku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015, nr 235

Chybowski L., Pietrzyk B., Wiśnicki B., Systemy informatyczne wspomagające pracę portowych terminali kontenerowych, „Systemy wspomagania w inżynierii produkcji” pod redakcją

Czarnecki M., Wiśnicki B., Procesy logistyczne portowego terminalu kontenerowego, „Systemy zarządzania logistycznego w transporcie morskim”, praca zbiorowa pod redakcją H. Salmonowicza, Wydawnictwo Zapol, Szczecin, 2013.

Feschner I., Krzyżaniak S. Rola i znaczenie centrów logistycznych w rozwoju transportu intermodalnego w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 778 Problemy transportu i logisty-ki nr 22, Szczecin, 2013.

http://www.bct.gdynia.pl/o-bct/infrastruktura

https://container-mag.com/2010/03/18/db-port-szczecin-selects-autostore-tos/

https://dctgdansk.pl/en/en-navis-sparcs-n4-to-support-dcts-rapid-terminal-expansion/

https://www.conductix.pl/pl/zastosowania/suwnice-kontenerowe-rtgrmg

https://www.kalmarglobal.com/automation/terminal-operating-system-tos/

https://www.navis.com/en/products/terminal-solutions/

https://www.porttechnology.org/images/uploads/equipment_brochures/tba_controls.pdf

J. Brodny, Ł. Dziemba, 2015, z. 2 (11)

Kostrzewski A., Nader M., Charakterystyka obsługi manipulacyjnej jednostek transportu intermodalnego z wykorzystaniem wozu wysięgnikowego typu Reach Stacker, „Logistyka”, 2015, nr 4

Kubowicz D., Rola i znaczenie terminalu DCT Gdańsk w rozwoju transportu intermodalnego w Polsce, „Autobusy” 2018, nr 6.

Marek R., Proces obsługi jednostek intermodalnych w terminalu kontenerowym, „Logistyka”, 2015, nr 2.

Transport - Transport intermodalny w Polsce w 2016 r., Opracowanie sygnalne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2017.

Urząd Transportu Kolejowego, Analiza kolejowych przewozów intermodalnych w Polsce, Warszawa 2016.

Waldmann M., Terminal kontenerowy jako uczestnik wymiany komunikatów w procesie transportu intermodalnego, „Autobusy” 2017, nr 6

Published
2019-02-28
Section
Articles