Implementation of the differentiation strategy for transport services on the example of a logistics service provider

  • Marta Cieśla Silesian University of Technology
Keywords: differentiation strategy, transport services, logistics services, service portfolio analysis, McKinsey matrix

Abstract

The purpose of this article was to provide an example of an analysis of the strategy for diversifying services of one of the largest logistics operators operating on the Polish market by matching elements of the service portfolio to a strategic position in the McKinsey matrix. The paper presents the most important features of a strategy based on differentiating product or service features. Then, the transport, for-warding and logistics market was analyzed based on the ranking and results from 2017. In the next part, the portfolio of services of the largest logistics service operator was analyzed. The services were also classified according to the McKinsey matrix by assessing the attractiveness of the sector and assessing the competitiveness of the services of the analyzed entity, which gave the opportunity to locate services in the fields of growth and support strategy.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Brdulak H.: 23.Edycja rankingu firm TSL, Dziennik Gazeta Praw-na, 20 czerwca 2018 nr 118 (4768).

Fechner I., Szyszka G. (red.): Logistyka w Polsce. Raport 2017, Biblioteka Logistyka, Poznań 2018.

Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.

Grupa Raben, Raport Społeczny „Droga do odpowiedzialności” 2017, https://csr.raben-group.com .

GUS. Transport wyniki działalności w 2017 r.

Kotler P., Keller K. L.: Marketing, Wydawnictwo Rebis, 2018.

PARP. Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - 2017.

Stabryła A.: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2005

Wiktorowska-Jasik A. (2013). Kompleksowość i innowacyjność oferty usługowej operatora logistycznego. Logistyka, 6/2013, s. 1039-1047.

Zakrzewska – Bielawska A.: Macierz McKinseya, [w:] K. Szymańska (red.), Kompendium metod i technik zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Oficyna Wolters Kulwer, Warszawa2015, s. 178-186.

Published
2019-02-28
Section
Articles