Road infrastructure in Poland 2014-2030

  • Jan Targosz AGH University of Science and Technology in Cracow
  • Jacek Wiederek Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom
Keywords: tail lift, heavy truck, pneumatics, unloading system, air motor

Abstract

The article discusses road infrastructure and its evolution to this day, as well as plans for further expansion of the public road network and the national road network until 2020/2030.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Dz.U. 1998 nr 103 poz. 652 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów.

Dz.U. nr 128, poz. 1334, z pózn. zm., Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych.

Dz.U. nr 43, poz. 430, z pózn. zm., Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

http://fakty.interia.pl/raporty/raport-polskiedrogi/informacje/news-historia-polskiego-drogownictwa-od-wielkiej-ruiny-do-sieci-a,nId,1939322

https://www.gddkia.gov.pl/pl/3287/Program-Budowy-Drog-Krajowych

https://www.gddkia.gov.pl/pl/928/remonty-drog-krajowych

https://www.gddkia.gov.pl/pl/958/zamowienia-publiczne

Kaliński J., Autostrady w Polsce, czyli drogi przez mękę, Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź 2011, ISBN 978-83-7729-116-0

M.P. z 2011 r. Nr 36, poz. 423., Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r.

M.P. z 2013 r. poz. 75., Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)

Misiak J., Mechanika ogólna, Wydawnictwo Naukowo -Techniczne 1993 r.

Załącznik do uchwały Rady Ministrów, Projekt Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020, departament Dróg i Autostrad 2014

Published
2019-02-28
Section
Articles