Analysis of traffic volume at the selected crossroads without traffic lights

  • Ernest Popardowski University of Agriculture in Krakow
Keywords: traffic road volume, crossroads without traffic lights, road transport, vehicles

Abstract

The study presents contains traffic volume measurements performed at the crossroads of Zwierzyniecka, Powisle and Retoryka streets in Krakow. The research was based on the observations of passing vehicles and including the vehicle kind and directional structure, in five-minute time intervals. The methodology was used in accordance with the Instruction for calculating intersection capacity without traffic lights of the General Directorate of National Roads and Motorways. The traffic volume for the whole crossroads was relatively even, with a coefficient of variation of 9.07%. The highest record traffic volume occurs between 20 and 25 minutes of measurements and amounts to 129.85 E / 5min, while the lowest is 96.2 E/ 5min, observed during the eighth measurement interval. The largest percentage in the generic structure (around 88%) are passenger cars. The share of heavy vehicles in traffic is 12.35%..

Downloads

Download data is not yet available.

References

Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M., Inżynieria ruchu drogowego, WKiŁ, Warszawa 2014.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej, Warszawa 2004.

Kiełbasa P. Juliszewski T. Zagórda M. Trzyniec K. Tlałka K., Analiza struktury wydatku energetycznego kierowców samochodów ciężarowych w czasie realizacji przewozu transportowego, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM", Radom 2018.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.2002.170.1393)

Salter R.J., (red) Highway Traffic Analysis and Design, Wydanie II, Macmillan Publishers, Londyn 1987.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602).

Zagórda M. Juliszewski T. Kiełbasa P. Dróżdż T., Planowanie transportu drogowego w przedsiębiorstwie rolnym, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM", Radom 2018.

Zagórda M. Kiełbasa P. Juliszewski T. Dróżdż T. Szczuka M., Rejestracja pracy środków transportowych z wykorzystaniem systemu GPS, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM", Radom 2017.

Published
2019-02-28
Section
Articles