Analysis of general and local vibration at the workplace: the operator of a specialist road machine

  • Paweł Kiełbasa University of Agriculture in Krakow
  • Tomasz Dróżdż University of Agriculture in Krakow
  • Dominika Wojtas University of Agriculture in Krakow
Keywords: tail lift, heavy truck, pneumatics, unloading system, air motor

Abstract

The article discusses an attempt to evaluate the ergonomic vibration environment of selected technical sources used in various technological processes. The scope of the tests included measurement of general vibrations in the plane of the seat carrier and local vibrations occurring on the steering wheel of selected technical sources. The tests were carried out in two trucks and in a vibratory road roller. The measurements were carried out in 10 repetitions for each technical measure. On the basis of the obtained measurements, the mean value of vibration acceleration, effective vibration acceleration and peak vibration acceleration as well as the weighted vibration acceleration value were determined. The obtained results were confronted with the applicable standards. It was noted that the daily vibration exposure of general action in the case of road roll works in the horizontal direction was 1,11 m∙s-2 and exceeded the limit values for men and women in the working age. In the case of other vehicles tested, there was no exceedance of the permissible mechanical vibration value in any of the analyzed directions and do not pose a threat to the employee.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dziurdź J. 2011. Zagrożenia człowieka w środowisku pracy. Drgania i hałas. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Engel Z., Kowal J. 1995. Sterowanie procesami wibroakustycznymi. Wydawnictwa AGH Kraków.

Griffin, M.J. 1990. Handbook of Human Vibration. London: Academic Press.

Griffin, M.J. 2004. Minimum health and safety requirements for workers exposed to hand-transmitted vibration and whole-body vibration in the European Union. Occup Environ Med. [on- line].

Koradecka, D., Koton J., Lipowczan, A., Kowalski P. Drgania mechaniczne (wibracje). Centralny Instytut Ochrony Pracy. [on- li-ne]. Pozyskano z: http://nop.ciop.pl/m6-4/m6-4_3.htm [dostęp: 16.022017].

Kotoń, J. 2000. Drgania mechaniczne. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa.

Kowalski P. 2007. Drgania i Halas w pojazdach drogowych. Bezpieczeństwo pracy, nr 5, s 10-13.

Kowalski, P. 2006. Pomiar i ocena drgań mechanicznych w środowisku pracy według nowych przepisów prawnych. Bezpieczeństwo Pracy. CIOP Warszawa, nr 9.

Paweł Kiełbasa, Tadeusz Juliszewski, Łukasz Smółka, Anna Zięba. 2017. Ergonomiczna ocena środowiska drganiowego istotnego z puntu widzenia komfortu pracownika i organizacji pracy wy-branego procesu produkcyjno-naprawczego. Autobusy - bezpieczeństwo i ekologia, nr 6, s. 242-246.

PN-EN 14253+A1: 2011 Drgania mechaniczne. Pomiar i obliczenia zawodowej ekspozycji na drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka dla potrzeb ochrony zdrowia – Wytyczne praktyczne.

PN-EN ISO 5349 – 1: 2004 Drgania mechaniczne. Pomiar i wyznaczanie ekspozycji człowieka na drgania przenoszone przez kończyny górne. Część 1: Wymagania ogólne.

PN-EN ISO 5349 – 2: 2004 Drgania mechaniczne. Pomiar i wyznaczanie ekspozycji człowieka na drgania przenoszone przez kończyny górne. Część 2: Praktyczne wytyczne do wykonywania pomiarów na stanowisku pracy.

PN-EN ISO 8041: 2008 Drgania mechaniczne działające na człowieka. Mierniki.

Schabek M., Łazarz B., Czech P., Matyja T., Witaszek K. 2015. Oddziaływanie drgań miejscowych na kierowcę i pasażerów po-przez kierownicę i uchwyty w samochodach osobowych – cz. 1. Technika transportu szynowego, nr 12., s. 1355-1360.

Szczepaniak J., Kromulski J. 2011. Analiza modelu przepływu energii w systemie biologiczno–mechanicznym człowiek–agregat rolniczy. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, vol. 56(4), s.138-142.

Wykowska, M. 1994. Ergonomia. Uczelniane Wydawnictwa AGH, Kraków ISSN 0239-6114.

Published
2019-02-28
Section
Articles