Analysis of fuel properties applied at a structure of aircraft

  • Edyta Janeba-Bartoszewicz Poznan University of Technology
Keywords: liquid aviation fuels, alternative fuels in the aerodrome, hydrazine

Abstract

The article presents the current status of liquid fuels used in aviation. The physicochemical properties of these liquids are discussed against the background of the type of aviation and mission. Aviation fuels are mixtures of hydrocarbons most often obtained from conservative or processing crude oil, supplemented with additives improving their exploitation properties. Currently, aviation fuels occur in two basic types: fuels for turbojet engines and fuels for piston engines. The basic fuel for commercial air transport and military aviation is fuel for turbo-propeller engines. Synthetic compounds and various types of alternative fuels are used more rarely as aviation fuels. A specific role is played by hydrazine used in the emergency power supply system of aircraft, for example, in multi-purpose fighter planes F-16.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aggarwal R., Patel I., Sharma P.B., Green Propellant: A Study, International Journal of Latest trends in Enineering and Technology, 2015, vol.6, Issue 1 (September), p. 83-87

Bartoszewicz J., Kiciński M., Nygard A.: Specyfika gospodarki paliwami w bazach lotnictwa wojskowego (BLW), W. Sulima ., Szramowiat Z., Sornek K., Rzepoka K. (red.),: Energia i Paliwa, WSTN, Kraków 2016, s. 7-14

Bogdannienko J.: Odnawialne źródła energii, Biblioteka Problemów, PWN, Warszawa 1989

Campbell C.J., Laherrere.: The end of cheap oil. Scientific American, March 1998

Christensen W.D, Hydrazine as Monopropellant for the F-16 Emergency Power Unit, The Second Conference of the Environmental Chemistry of Hydrazine Fuels:15 February 1979

Ciołek Z.J., Demel S., Hydrazyna – procedury jej przechowywania, wykonywania obsług na samolotach F-16 oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, Przegląd Sił Powietrznych, listopad 2008 s.42-71

Daggen D., Hendrikks R.C., Walther R., Corporan E.; Alterna-tive fuels use in commercial aircraft, NASA/TM-2008-214833, ISABE-2007-1196

Gajewski W.-red.: Ekologiczne aspekty przetwarzania energii, KTiS PAN, Warszawa 1996

Górska K., Górski W.: Napędy lotnicze. Materiały pędne i smary, WKiŁ, Warszawa 1986

Grzechowiak J.R.: Chemia ropy naftowej, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1987

Janeba-Bartoszewicz E., Idaszewska N., Zadencki R., Bieńczak K., Analiza porównawcza właściwości fizykochemicznych paliw ciekłych stosowanych w lotnictwie, Konferencja Naukowo-Techniczna „Nasze stulecie. Nauka dla obronności”, Poznań, s. 253-262.

Janeba-Bartoszewicz E., Kiciński M., Potencjalne zagrożenie stosowania hydrazyny w systemie awaryjnego zasilania samo-lotów F-16, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2017, nr 6, s. 230-235.

Janeba-Bartoszewicz E., Kiciński M., Rojewski A.: Risk of hydrasine usage at civil airports, Journal of Mechanical and Transport Engineering, 2017, vol. 69, No. 2, p. 13-22.

Janeba-Bartoszewicz E., Rojewski A., Analysis of hazards occurring during the use of hydrazine, Air Traffic Engineering International Scientific Conference, Warszawa, 2018.

Pągowski Zb., Lotnicze paliwa i oleje, Prace Instytutu Lotnictwa w Warszawie, nr 129, s.117-127

Satkowski W., Gospodarka materiałami niebezpiecznymi w bazach lotnictwa wojskowego w zmiennych warunkach działania, PhD Thesis, Poznań 2016

Steppa M.: Biogazowanie rolnicze, IBMiER, Warszawa 1992

Tymiński J.: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Polsce do 2030 roku, IBMiER, Warszawa 1997

Zabicki D.: Magazynowanie materiałów niebezpiecznych, Inżynieria &Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych nr 5/2013

Published
2019-02-28
Section
Articles