Thermal insulation of a public transport vehicle - tram with the use of thermal imaging measurements

  • Marta Chudzicka-Adamczak Stanisław Staszic University of Applied Sciences in Piła
Keywords: infrared and thermal testing, thermal bridges, thermal insulation, thermal comfort, mass communication

Abstract

The article presents the possibility of using thermography to assess the quality of thermal insulation of public transport vehicles on the example of a tram. Such tests are aimed at detecting places where there is an uncontrolled heat loss. Thermographic tests were carried out for two trams: from the eighties of the twentieth century and from the present.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Balaras C.A., Argiriou A.A., Infrared thermography thermography for building diagnostics, „Energy and Buildings” 2002, nr 34.

Bąk J., Bąk-Gajda D., Wybrane czynniki psychologiczne wpływające na czas reakcji kierowcy, „Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów” 2013, 5(96).

Dylla A., Fizyka cieplna budowli w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.

Goldstein R. J., Application of aerial infrared thermography to measurement of building heat loss, „ASHRAE Transactions” 1978, 84 (1).

Gużda A., Szmolke N., Przykład rozkładu parametrów powietrza w autobusie komunikacji miejskiej, „Autobusy” 2016, nr 6.

Jarmużek P., Sawczuk W., Koncepcja zastosowania kamery termowizyjnej do oceny stanu wybranych zespołów silnika spa-linowego, „Logistyka” 2014, nr 3.

Jaworski J., Termografia budynków. Wykorzystanie obrazów termalnych w diagnostyce budynków, Dolnośląskie Wydawnictwo, Wrocław 2000.

Krause Paweł, Steidl T., Nowoświat A., Jakościowa analiza termogramów w diagnostyce izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych w budynkach mieszkalnych.

Kwaśniowski S., Wymagania w zakresie mikroklimatu we wnętrzach pojazdów oraz kabin maszyn roboczych, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 1995.

Mężyk A., Zamkowska S., Podnoszenie jakości usług w prze-wozach pasażerskich, „TTS Technika Transportu Szynowego” 2004, nr 3.

Najmiec A., Psychospołeczne warunki pracy kierowcy autobusu komunikacji miejskiej, „Bezpieczeństwo Pracy BP” 2012, nr 11.

Nieoczym A., Longwic R., Lotko W., Wstępna diagnostyka pojazdu z wykorzystaniem kamery termowizyjnej, „Autobusy” 2017, 6.

Omazda J., Omazda A., Rybiński J., Szajewska A., Badanie rozwoju pożaru samochodu osobowego w pomieszczeniu, „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” 2012, tom 27, numer 3.

Orzechowski T., Skrobacki Z., Ocena stanu termicznego wnętrza kabiny samochodu, „Logistyka” 2015, nr 4.

PN-EN 13187 Właściwości cieplne budynków. Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku – metoda pod-czerwieni.

PN-EN ISO 7730:2006 Ergonomia środowiska termicznego. Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczenia wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów lokalnego komfortu termicznego.

Praca zbiorowa, Budownictwo ogólne Tom 2. Fizyka budowli, Arkady, Warszawa 2005.

Rakesh V. Pise, Parag D. Nikhar, Avinash H. Shelar, Review on railway track crack detection using IR transmitter and receiver, “International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET)” 2017, Volume 04 - Issue: 01.

Sitarz M., Řezniček R., Mańka A., Hełka A., Badanie stanowiskowe zjawisk termicznych zachodzących w układzie koło kolejowe-klocek hamulcowy, „Czasopismo Techniczne. Mechanika” 2011, R. 108, z. 2-M.

Styła S., Wróbel K., Ocena strat ciepła kabiny pasażerskiej podczas eksploatacji samochodu osobowego w okresie zimowym, „Logistyka” 2011, nr 3.

Uściłowska A., Chudzicka-Adamczak M.: Comparison of the Temperature Distribution as a Result of Computer Simulation using the Method of Fundamental Solution with Infrared Image for the External Insulation of Building. TREFFTZ/MFS – The Joint International Conference on Trefftz Method VII and Method of Fundamental Solutions III, Hangzhou, China, October 11-13, 2015.

Velt K. B., Daanen H. A. M., Optimal bus temperature for thermal comfort during a cool day, “Applied Ergonomics” 2017, 62.

Vidyasagar K., Sekhar Babu P., R. Ram Prasad, Train Tracking and the Signaling System using Infrared and Radio Frequency Technology, “International Journal of Computer Applications” 2015, Volume 119 – No.23.

http://www.lbe.org.pl/static/uploaded_files/jakosciowa-analiza-t-11/jakosciowa-analiza-termogramow.pdf; dostęp 30.11.2018.

https://en.wikipedia.org/wiki/Delhi_Metro; dostęp 30.11.2018

https://www.testo.com/pl-PL/kamera-termowizyjna-testo-875-1i/p/0563-0875-V1, dostęp dnia 30.11.2018

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/100-lat-polsko-lodz-najdluzsza-linia-tramwajowa-przestaje-istniec/hvk4tc7, dostęp 30.11.2018

Kolej metra w Delhi wykorzystuje kamery termowizyjne Flir do monitorowania linii napowietrznych

http://termowizja.ibros.pl/index.php/informacje-

aktualnosci/zastosowanie-kamer-termowizyjnych-flir/item/155-kolej-metra-w-delhi-wykorzystuje-kamery-termowizyjne-flir-do-monitorowania-linii-napowietrznych, dostęp dnia 30.11.2018

https://www.testo.com/pl-PL/kamery-termowizyjne/oprogramowanie-irsoft

Published
2019-02-28
Section
Articles