Flammability tests of materials used inside automotive vehicles

  • Piotr Kaczmarzyk Scientific and Research Centre for Fire Protection, National Research institute in Józefów
  • Piotr Lesiak Scientific and Research Centre for Fire Protection, National Research institute in Józefów
  • Łukasz Warguła Poznan University of Technology
  • Konrad Waluś Poznan University of Technology
Keywords: flammability of materials, fire tests, motor vehicles, car, car upholstery

Abstract

This publication presents the flame propagation rates of tested materials according to PN-ISO 3795 requirements. Road vehicles and tractors, agricultural and forestry machinery - Determination of combustibility of materials used inside vehicles for upholstery taken from 15 different passenger car models and assessment of the possibility of using an alternative verification procedure flammability of products used in passenger cars.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Försth M., Modin H., Sundström B. (2013) A comparative study of test methods for assessment of fire safety performance of bus interior materials. Fire and Materials, 37(5), 350-357

Hylewski D. (2016) Innowacyjna technologia produkcji wyrobów ze zmodyfikowanego EPP o obniżonej gęstości. Przetwórstwo Tworzyw, 22

Kaczmar J.W., Nakonieczny L. (2003) Zastosowanie tworzyw sztucznych w budowie środków transportu w aspekcie ich palności. Inżynieria Maszyn, 8(1), 49-57

Kaczmarzyk P., Klapsa W., Riegert D. (2016) Stosowanie ekranów przeciwhałasowych w świetle ochrony przeciwpożarowej. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 17

Kozlowski R., Mieleniak B., Muzyczek M., Fiedorow R. (2006) Flammability and flame retardancy of leather. Leather International, 11

Lewandowski T.A. (2013) Additional risk assessment of alternative refrigerant R-1234yf. Gradient Corporation, July, 24, 2013

Omazda A., Rybiński J., Szajewska A. (2012) The research of the development of a passenger car fire in a closed space. BiTP Vol. 27 Issue 3, 65-70

PN-ISO 3795 Pojazdy drogowe oraz ciągniki, maszyny rolnicze i leśne – Określanie palności materiałów stosowanych wewnątrz pojazdów

Porowski R., Małozięć D. (2016) Naukowe metody wspomagają-ce proces ustalania przyczyn powstawania pożarów, Czerwona księga pożarów, tom II, 200

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Svebrant J. (2011) Fire safety in military vehicles–Evaluation of ISO 3795. LUTVDG/TVBB-5370-SE

Szajewska S. Rybiński J. (2016) Przemieszczanie się strefy spala-nia w pożarze samochodu. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 17(10), 111-114

Szajewska A. Rybiński J. (2014) Dynamika pożaru samochodu osobowego. Logistyka, 3, 6097-6103

Makovická Osvaldová L., Svetlík J. (2012) Fire of personal motor vehicle. BiTP Vol. 26 Issue 2, 21-26

Warguła Ł., Waluś K. J., Krawiec P. (2016) Tendencje rozwoju pasów zębatych w aspekcie napędu układu rozrządu silników spa-linowych., Autobusy Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 12/2016, 1414-141

http://www.bielskiedrogi.pl/6420_zdjecia_pozar_samochodu_na_parkingu_przy_sklepie_tesco.html

Published
2019-02-28
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)