Assessment of professional hazards at the position of the backhoe loader

  • Michał Pałęga Czestochowa University of Technology
  • Dariusz Rydz Czestochowa University of Technology
Keywords: occupational risk assessment, backhoe loader operator, earthworks, hazard identification, work environment

Abstract

The job of a backhoe operator is to perform earthworks as well as auxiliary, transport and order work. The working environment of the backhoe loader operator are construction sites, gravel pits, sand pits, quarries, and mines. The backhoe operator works both inside and outside the cab and is exposed to the presence of many environmental factors that can cause accidents at work and occupational diseases. The paper presents in a synthetic way the characteristics of the profession of a backhoe loader operator paying attention to such aspects as: the scope of performed activities (tasks), working environment and qualifications and qualifications necessary to perform this profession. Then, a review of occupational hazards occurring at the workplace of a backhoe loader operator was made. Supplementing the above considerations are the results of the occupational risk assessment carried out using the Risc Score method. As a result, the authors of the publication present examples of corrective actions to minimize the level of occupational risk.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Program nauczania dla zawodu operatora maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209 o strukturze modułowej, https://www.ore.edu.pl.

Jodłowski M., Operator maszyn do robót ziemnych, Wyd. KaBe, Krosno 2007.

Krajowy standard kompetencji zawodowych. Operator koparko-ładowarki (811105), Wyd. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.

Bryła R., Bezpieczne stanowisko pracy, Wyd. Elamed, Bydgoszcz 2007.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Hadryś D., Hadryś L., Bezpieczne użytkowanie maszyn do robót drogowych podczas robót budowlanych [w] Promotor 5/2018.

Sosiński A., Operator koparek jednonaczyniowych, Wyd. Liwona, Warszawa 2017.

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2018, poz. 583).

M. Pałęga, D. Rydz., Work Safety and Ergonomics at the Work-place an Excavator Operator [w] Trans & Motauto World, R.3, Iss.1.

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P7200142851340545953779&html_tresc_root_id=19019&html_tresc_id=300002031&html_klucz=19019&html_klucz_spis

Published
2018-12-31
Section
Articles