The critical infrastructure protection. The genesis

  • Józef Sadowski Pomeranian University in Slupsk
Keywords: infrastructure, protection, issue

Abstract

The concept of critical infrastructure was already known in a number of ancient civilizations across different continents. Critical infrastructure was considered vital, enabling civilization a proper functioning. The purpose of this article is to present reason and sequence of practice actions for selected Poland associated administrative offices and countries organizations. A cause and an historical overview of the preparation of the United States, European and Polish critical infrastructure protection was provided. According to the manuscripts, critical infrastructure of majority of nations concerns systems and physical or virtual resources, damage or destruction of which, impairing the national and citizen security. Polish European Union membership accession requires for this article to be examined regarding the European programme for Critical Infrastructure Protection.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dyrektywa Rady w sprawie rozpoznania i wyznaczenia europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie zwiększenia jej ochrony (Proposal for a Directive of the Council on the identification and designation of European Critical Infrastructure and the assessment of the reed to improve their protection), Wniosek, KOM (2006) 787 wersja ostateczna, 2006/0276 (CNS), Bruksela, dnia 12.12.2006.

Dyrektywę Rady Unii Europejskiej 2008/114/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie rozpoznania wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 23.12.2008 r., L345/75-82.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 23.12.2008 r., L345/75-82.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Infrastruktura_krytyczna

http://www.cert.pl/PDF/Kosla_p.pdf).

http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1716001.html

Kosowski B., (red), Elementy ochrony infrastruktury krytycznej w zarządzaniu kryzysowym, Katowice 2014.

Kośla R., Ochrona infrastruktury krytycznej w Polsce – aktualny stan prac, Referat na konferencji IT.FORUM - Secure 2002, Warszawa, 6-7 listopada 2002 (slajdy prezentacji dostępne

w Internecie pod adresem Internetowym:

Krasnodębski G., Zagrożenia krytycznej infrastruktury teleinformatycznej w dobie rozwoju społeczeństwa informatycznego, Zakład Zarządzania Kryzysowego AMW w Gdyni.

Leksykon naukowo-techniczny, WNT, Warszawa 1984.

Protokół dodatkowy I do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1947 roku, art. 56 oraz Załącznik I Regulaminu dotyczącego identyfikacji art. 16, a także Protokół dodatkowy II do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1947 roku, art.15.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa

i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz. U. 2003 Nr 116, poz. 1090).

Rozporządzeniem (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji.

Tryburska A., (red.), Ochrona infrastruktury krytycznej, Szczytno 2010.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 (Dz. U. 2017.0.209).

Zielona Księga w Sprawie Europejskiego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej (Greek Paper on a European Programme for Critical Infrastructure Protection) COM (2005) 576, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, dnia 17.11.2005.

Published
2018-06-30
Section
Articles