Innovation on the example of logistics

  • Katarzyna Puszko WSB University in Wrocław
Keywords: logistics, environment

Abstract

Businesses operating in turbulent environments must look for ways that will allow them to survive, grow, succeed and increase efficiency. The need to be effective, flexible and innovative is imperative for the functioning and development of modern enterprises. Efficiency is characterized by a wide range of content, as it relates to effects, goals, expenditures and costs in terms of structure and dynamics. Efficiency is an ambiguous and differently interpreted notion of economy, business, process, finance, motivation or logistics. Logistics is an efficiency orientation based on the comprehensive analysis and shaping of the optimum level and structure of outlays and their transformation into costs, where the primary role is to strive for the right level and quality of service and customer service. Considering the effectiveness issue it should be noted that it has not only a real but also a potential dimension. It is therefore important in the systemic sense of the effectiveness of logistics to study not only actual effectiveness but also potential effectiveness. In terms of the subject matter studied, the following basic characteristics of the system are important: stability, adaptability and innovation. Therefore, the article describes the theoretical bases of effectiveness and the place and importance of innovative in efficiency, with particular emphasis on logistics.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Acocela, Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Becker T., Prozesse in Produktion and Supply Chain Optimieren, 2.Aufl., Spronger-Verlag, Heidelberg 2008.

Bielski M., Organizacja: istota, struktury, procesy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1992.

Blaik P., Efektywność logistyki. Aspekt systemowy i zarządczy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.

Blaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, wyd. II zmienione, PWE, Warszawa 2001.

Bujak A., Puszko-Machowczyk K., Elastyczność systemów logistycznych w budownictwie, „Logistyka” 2011, nr 3.

Bujak A., Puszko-Machowczyk K., Kształtowanie elastyczności infrastruktury w logistyce morskiej, „Logistyka” 2009, nr 6.

Bujak A., PuszkovK, Innowacje w logistyce na przykładzie budownictwa, „Gospodarka Materiałowa & Logistyka” 2013, nr 5.

Bujak A., PuszkovK., Kierunki uelastyczniania infrastruktury transportu, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2014, nr 5.

Cameron K.S., A study of organizational effectiveness and its predictors, „Management Science” 1986.

Cameron K.S., Whetten D.A.m Organizational Effectiveness: A Comparison of Multiple Models, Academic Press, New York, 1983.

Caplice C., Sheffi Y., A Review and Evaluation of Logistics Metrics, „The International Journal of Logistics Management” 1994, Vol. 5, No. 2.

Chlebowski K., i Parczewski Z., Innowacyjność w strategii rozwoju przedsiębiorstwa - aspekty wybrane, Wydawnictwo Energetyka, grudzień 2016: http://www.cire.pl/pliki/2/2017/innowacyjnosc_w_strategii_rozwoju_przedsieb__energetyka_grudz_2016.pdf; 14.07.2017 r

Chow G., Heaver T., Henriksson L., Logistics Performance: definitione and Measurement, IJPD&LM 1994, Vol. 24, No 1.

Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.

Cierniak-Emerych A., Golej R., Kreatywność i innowacyjność szansą na poprawę efektywności funkcjonowania jednostek gospodarczych, [w:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, praca zbiorowa pod red. T. Dudycza, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1060, Wrocław 2005.

Delfmann W., Reihlen M., Wickinghoff C., Prozessorienterte Logistik-Leistungsrechnung, w: W.Delfmann, M., Reihlen (Hrsg.), Controlling von Logistikprozessen. Analyse und Bewertung Logisticher Kosten und Leistungen, Schäffer-Poeschel Verlagm, Stuttgard 2003

Dogan D., Strategische Management der Logistik: der logistiche Kresi als Antwort auf die neunen logistichen Herausforderungen „Umweltschutz” und „Zeit”, Peter Lang Gmbh, Frankfurt am Main-Berlin-Bern-New York-Wien 1994.

Drucker P., Menedżer skuteczny, Biblioteka Nowoczesności, AE, Kraków 1995.

Drucker P., Skuteczne zarządzanie, PWN, Warszawa 1976.

Dyduch W., Współczesne dylematy zarządzania pomiarem efektywności organizacyjnej w: Efektywność – konceptualizacja i uwarunkowania pod red., Dudycza T., Osbert-Pociechy G., Brycz B., Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, nr 262.

Efektywność marketingu, red. W. Wrzosek, PWE, Warszawa 2005.

Engler T., Steuerung der Effizienz und Effektivität im vertrieb zur Unternehmenswertsteigerung, Herstellung: Diplomica, Verlag GmbH, Hamburg 2012.

Frankowska M., Jedliński M., Efektywność systemu dystrybucji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

Frankowski P., Skubiak B., Innowacyjność w teorii ekonomii i praktyce gospodarczej, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 30, http://www.wneiz.univ.szczecin.pl/nauka_wneiz/sip/sip30-2012/SiP-30-271.pdf; 14.07.2017 r

Fugate B., Mentzer J., Th. Stank, Logistics Performance: Efficiency, Effectieness, and Differentation, „Journal of Business Logistics” 2010, Vol. 31, no. 1.

Göpfert I (Hrsg.), Logistik der Zukunft – Logistics for the future, 3. Auf., gabler vertag, Wiesbaden 2001.

Göpfert I., Die Anwendung der Zukunftforschung für die Logistik, w: I. Göpfert (Hrsg.), Logistik der Zukunft – Logistics for the future, 3. Auf., gabler vertag, Wiesbaden 2001.

Grzybowska B., Innowacyjność przemysłu spożywczego – ujęcie regionalne. Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2012

Gzuk R., Messung der Effizienz von Entscheidungen: Beitrag zu einer Mothodologie der Erfolgsfeststellung betriebswirtschaftlicher Entscheidungen, Tübingen 1975.

Hadamitzky M., Analyse und erfolgsbeurteilung logisticher Reorganisationen, DU-Verlag, Gabler Verlag, Wiesbaden 1995.

Henri J., Performance Measurement and Organizational Effectiveness: Bridging the Gap, „Managerial Finance” 2004, no 6.

Holstein – Beck M., Być albo nie być menadżerem, Indor Book, Warszawa 1997.

Holstein-Beck M., Menedżer poszukiwany, CIM, Warszawa 2001.

http://www.pgt.pl/dla-czytelnikow/aktualnosci-artykuly/archiwum/1179-rozwoj-logistyki-na-bialorusi, 18.08.2013 r.

Innowacyjność w transporcie do 2020 roku – podstawowe pojęcia i tezy: http://cati.org.pl/download/INNOWACJE/Innowacje%20transportowe%20definicja.pdf; 14.07.2017 r.

Koch U., Bewertung und Wirtschaftlichneitsermittlung logisticher Systeme. Zur Bedeutung von Informationen in der Logistik, DU-Verlag, Gabler Verlag, Weisbaden 1996.

Lubicz M., Efektywność i inne miary konsekwencji działań w sektorze ochrony zdrowia: międzynarodowe analizy porównawcze (wstępne wyniki badań), w: Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem, red. nauk. T. Dudycz, G. Osbert – Pociecha, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.

Łobos K., Mazur K., Wskaźniki efektywności w badaniach nad zaufaniem międzyorganizacyjnym, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016, nr 1.

Majowska M., W kierunku maksymalizacji efektywności organizacji – perspektywa uniwersalistyczna, sytuacyjna i instytucjonalna w: Efektywność – konceptualizacja i uwarunkowania pod red., Dudycza T., Osbert-Pociechy G., Brycz B., Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, nr 262.

Martyniak Z., Efektywność organizacji, „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw” 2000, nr 11.

Masłyk – Musiał E., Organizacje w ruchu. Strategie zarządzania zmianami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.

Matwiejczuk R., Efektywność – próba interpretacji, „Przegląd Organizacji” 2000, nr 11.

Matwiejczuk R., Zarzadzanie marketingowo-logistyczne. Wartość i efektywność, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2006.

Melich A., Efektywność gospodarowania. Istota, metody, warunki, PWE, Warszawa 1980.

Niedzielski P., Innowacyjność w: Innowacje i transfer technologii słownik pojęć pod red. Krzysztof B. Matusiak K.B, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005, https://www.parp.gov.pl/files/74/81/105/inn_transfer_tech.pdf; 14.07.2017 r

Nowa Encyklopedia Powszechna A-Z. Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2003.

Nowy słownik języka polskiego pod red. Sobol E., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Osbert – Pociecha G., Twórcza destrukcja jako uwarunkowanie efektywności przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2005, Nr 1060.

Osbert – Pociecha G., Zdolność do zmian jako siła sprawcza elastyczności organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011.

Osbert-Pociecha G., Rola elastyczności w rewolucyjnym i ewolucyjnym rozwoju przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006, nr 1141.

Pasieczny I., Więckowski J., Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1987.

Penc J., Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 1997.

Prockl G., Logistik-Management bim Spannungsfeld zwischen wissenschaftlicher Erklärung und praktischer Handlung, Deutscher Universitäts- Verlag/GWV Fachverlage Gmbh, Wiesbaden 2007.

Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978.

Puszko – Machowczyk K., Innowacyjność a konkurencyjność przedsiębiorstw budowlanych, w: Materiały Konferencyjne „Innowacyjność przedsiębiorstw. Wybrane aspekty”, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007.

Puszko – Machowczyk K., Innowacyjność potencjału kadrowego jako element konkurencyjności, w: Materiały Konferencyjne „Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji”, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2006.

Puszko – Machowczyk K., Zapotrzebowanie na innowacyjność jako element konkurencyjności, w: Materiały Konferencyjne „Innowacje i jakość jako czynniki konkurencyjności przedsiębiorstwa” pod. red. A. Strychalskiej – Rudzewicz, Wydawnictwo Uniwersytet u Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2007.

Puszko – Machowczyk K., Elastyczność przedsiębiorstwa budowlanego w procesie inwestycyjnym, Materiały z VI Ogólnopolskiego Seminarium Zarządzanie Procesem Inwestycyjnym w Budownictwie „BUDIN 2004”, Karpacz 18 – 21 listopada 2004, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2004.

Puszko – Machowczyk K., Elastyczność przedsiębiorstwa funkcjonującego w warunkach kryzysu, w: Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych pod red. Skalika J., Cornetis, Wrocław 2003.

Puszko – Machowczyk K., Elastyczność przejawem sukcesu współczesnych przedsiębiorstw, w: Materiały Konferencyjne „Sukces Organizacji. Ujęcie zasobowe i procesowe”, Zakład Poligrafii Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2005.

Puszko – Machowczyk K., Elastyczność strategiczna małych firm budowlanych, W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2000, nr 870.

Puszko – Machowczyk K., Elastyczność strategii marketingowych jako uwarunkowanie efektywności przedsiębiorstwa transportowego, „Logistyka” 2009, nr 3.

Puszko – Machowczyk K., Elastyczność w zarządzaniu, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2007, nr 11.

Puszko – Machowczyk K., Integrowanie i dezintegrowanie zasobów przedsiębiorstwa budowlanego jako przejaw jego elastyczności, W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2002, nr 928.

Puszko-Machowczyk K., Bujak A., Elastyczność logistyki transportu, „Logistyka” 2009, nr 3.

Puszko-Machowczyk K., Bujak A., Zmiany egzogeniczne determinantą elastyczności organizacji, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu pod redakcją naukową Stefana Forlicza 2011, nr 25.

Puszko-Machowczyk K., Elastyczność sposobem budowania potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa w: Konkurencyjność przedsiębiorstw. Podstawowe aspekty, Monografia nr 95 pod red. nauk. M. Ciska, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2008.

PuszkovK, Elastyczność systemu logistycznego przedsiębiorstwa, „Technika Transportu Szynowego” 2013, nr 10.

PuszkovK. , Praktyczne aspekty uelastyczniania infrastruktury transportu, „Logistyka” 2014, nr 3.

PuszkovK. Elastyczność infrastruktury transportu a inwestycje, „Logistyka” 2014, nr 3.

PuszkovK., Bim jako przejaw innowacji logistycznych w budownictwie, „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 6.

PuszkovK., Bujak A., Przykłady innowacji logistycznych w branży budowlanej, „Gospodarka Materiałowa & Logistyka” 2013, nr 5.

PuszkovK., Bujak A., Współczesna logistyka obszarem elastyczności, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2014, nr 5.

PuszkovK., Elastyczność podsystemu zaopatrzenia w wymiarze kontroli, „Technika Transportu Szynowego” 2015, nr 12.

PuszkovK., Elastyczność strategiczna i operacyjna na przykładzie podsystemu zaopatrzenia, „Technika Transportu Szynowego” 2015, nr 12.

PuszkovK., Elastyczność strategii logistycznej na przykładzie dystrybutora wody , „Logistyka” 2014, nr 6.

PuszkovK., Elastyczność systemu mikrologistycznego w aspekcie kontroli , „Logistyka” 2014, nr 6.

PuszkovK., Innowacyjne metody pozyskiwania surowców budowlanych z odpadów, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 2013, nr 5.

PuszkovK., Podsystem zaopatrzenia i jego elastyczność przestrzenna , „Logistyka” 2015, nr 3.

PuszkovK., Preferencje klienta determinantą wprowadzania innowacji w zakresie logistycznej obsługi klienta na przykładzie budownictwa, „Technika Transportu Szynowego” 2015, nr 12.

PuszkovK., Wykorzystanie zmian ewolucyjnych i rewolucyjnych do kreowania elastyczności podsystemu zaopatrzenia w teorii i praktyce, „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 6.

PuszkovK.., Innowacyjne metody nauczania logistyki, „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 6.

Robbins S., Organization Theory. Structure, design and applications, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1990.

Rüegge F., Distributions – logistik aus entscheidungs – und systemtheoretischer Sicht, St. Gallen 1975.

Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Sink D., T. Tuttle T., Planning and Measurement in your Organization of the Future, „Industrial engineering and management press”, Norcross 1989.

Skrzypek E., Efektywność działań TQM – koszty jakości, „Problemy Jakości” 1999, nr 7.

Skrzypek E., Efektywność ekonomiczna jako ważny czynnik sukcesu organizacji, w: Efektywność – konceptualizacja i uwarunkowania pod red.: Dudycza T., Osbert-Pociechy G., Brycz B., Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, nr 262.

Skrzypek E.., Jakość i efektywność, UMCS, Lublin 2002.

Sobczak T., Innowacyjność w logistyce, http://nm.pl/artykuly/edukacja/145/innowacyjnosc_w_logistyce.html; 16.07.2017 r.

Stölzle W., Karrer M., Von der Unternehmens zur Supply Chain Performance – ein konzeptioneller Beitrag für das Management von Supply Chains, w: Logiskik Management. Prozesse, Systeme, Ausbildung, Th. Spengler, S. Voss, H. Kopfer (Hrsg.), Haildenberg 2004.

Stoner J., Freeman R., Gilbert D., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.

Supernat J., Zarządzanie, kolonia – Wrocław wg tł. T. Ludwickiego, PWE, Warszawa 2005.

Śliwiński A., Programowanie rozwoju obrotu towarowego, Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, Warszawa 1979.

Tangen St, Evaluation and revison of performance Measurement Systems, department of production Engineering, Royal Institute of technology, Stockholm 2004.

Tidd J.,Bessant J., Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2011.

Trias de Bes F., Kotler P., Innowacyjność przepis na sukces. Model „od A do F”, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2013.

Tylec A., Wielgórka D., Istota i wielowymiarowość efektywności organizacji, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, Częstochowa 2011, nr 2.

Weiber R., Was ist Marketing? Ein informationsökonomischer Erklärungsansatz, 2 Aufl, Arbeitspapiere zur Marketingtheorie, Trier 1996.

Wickinghoff C., Performance Measurement in der Logistik Grundlagen, „Konmzepte und Ansatzpunkte einer Bewertung logisticher Prozesse”, Arbeitsbericht nr 100, W. Delfmann (Hrsg.), Universität zu Köln, Köln 1999.

Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1974.

Published
2018-06-30
Section
Articles